Etiket: teknolojik ürün

  • TEKNOPAZAR Teknolojik Ürün Tanıtım ve Pazarlama Destek Programı

    TEKNOPAZAR Teknolojik Ürün Tanıtım ve Pazarlama Destek Programı

    TEKNOPAZAR ile işletmelerin teknolojik ürün/prototip tanıtım giderlerine destek veriliyor. PROGRAMIN AMACI VE GEREKÇESİ Teknoloji Tabanlı KOBİ’lerin uluslararası pazarlarda rekabet güçlerinin artırılması Ar-Ge ve İnovasyon projelerinin sonuçlarının ticarileştirilmesi yönelik destek mekanizmalarına ihtiyaç duyulması. Teknolojik Ürüne yönelik Tanıtım ve Pazarlama faaliyetlerinin desteklenmesi, PROGRAM  SÜRESİ Teknolojik Ürün Tanıtım ve Pazarlama (TEKNOPAZAR) Destek Programı süresi 12 (on iki) ay