Etiket: Sosyal Dışlanmayla Mücadele

  • AB ve Türkiye İlişkileri Çerçevesinde Sosyal Dışlanmayla Mücadele

    AB ve Türkiye İlişkileri Çerçevesinde Sosyal Dışlanmayla Mücadele

    AB ve Türkiye İlişkileri Çerçevesinde Sosyal Dışlanmayla Mücadele Yoksulluk ve Sosyal Dışlanma Kavramı Yoksulluk toplumsal yaşamın içinde yüzyıllardır var olsa da 80’li yıllardan itibaren hemen her ülkede uygulanan neo-liberal politikalar ve küreselleşme sürecinin etkisiyle, daha da derinleşerek çok katmanlı bir sorun haline gelmiştir. Dünyada yoksulluğa bağlı olarak yaşanan göç dalgaları, pek çok ülkede sosyal, siyasal