Etiket: Sivil Topluma Aktif Katılım

  • Sivil Topluma Aktif Katılım: Uluslararası Standartlar, Ulusal Mevzuattaki Engeller Öneriler Raporu Yayımlandı

    Sivil Topluma Aktif Katılım: Uluslararası Standartlar, Ulusal Mevzuattaki Engeller Öneriler Raporu Yayımlandı

    Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından fonlanan Türkiye’de Sivil Toplumun Gelişimi ve Sivil Toplum Kamu İşbirliğinin Güçlendirilmesi Projesi kapsamında hazırlanan ve TÜSEV tarafından yayımlanan “Sivil Topluma Aktif Katılım: Uluslararası Standartlar, Ulusal Mevzuattaki Engeller Öneriler” raporu sivil toplum için elverişli ortama dair yasal engelleri belirleyerek çözüm önerileri sunmaktadır. Üç bölümden oluşan raporun ilk bölümünde uluslararası insan