Etiket: Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Doğrudan Faaliyet Desteği

  • Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Doğrudan Faaliyet Desteği

    Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Doğrudan Faaliyet Desteği

    Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı, kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşların başvurabildiği programın amacı; TR83 bölgesinde ekonomik ve sosyal kalkınma açısından mevcut potansiyellerin belirlenmesi, gelişim stratejilerinin ortaya konulmasına yönelik tedbirleri ve araştırma/planlama faaliyetleri ile bölgenin yatırım ortamının iyileştirilmesine katkı sağlayacak stratejik eylem ve faaliyetlerin desteklenmesi amaçlanmaktadır. Toplam kaynak: 500.000 TL Asgari destek tutarı: 19.000 TL Azami destek tutarı: 75.000 TL