Etiket: mali destek programları

  • T.C. Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Sivil Toplum Destekleri

    T.C. Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Sivil Toplum Destekleri

    T.C. Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı; yurtdışı vatandaşlar, soydaş-akraba topluluklar ve ülkemizdeki kamu kaynaklarıyla burslu olarak öğrenim gören uluslararası öğrencilere yönelik çalışmalar gerçekleştirmektedir. YTB Sivil Toplum Destekleri adıyla 2015 yılında,  bu görev alanlarına yönelik faaliyetlerde bulunan, yurtiçinde ve yurtdışında kurulmuş Sivil Toplum Kuruluşları, üniversiteler, uluslararası kuruluşlar, düşünce kuruluşları ve araştırma merkezleri ile kamu kurum