Etiket: İstişari Ziyaret Raporları

  • “Yargı ve Temel Haklar” konulu İstişari Ziyaret Raporları yayınlandı

    “Yargı ve Temel Haklar” konulu İstişari Ziyaret Raporları yayınlandı

    İstişari Ziyaret olarak adlandırılan çalışma ziyaretleri, AB’ye üye ülkelere mensup uzmanların, Türkiye’de ifade özgürlüğü ve yargı alanında meydana gelen gelişmeleri ayrıntılı bir şekilde ele almak ve değerlendirmek üzere düzenledikleri ziyaret çalışmaları olup AB’ye katılım müzakereleri bağlamında, Türk makamlarıyla görüş birliği ve kendileriyle sağlanan koordinasyon doğrultusunda yapılmaktadır. Burada yer alan raporların hazırlanması için düzenlenen ziyaretler, 2014