Etiket: İstihdam ve Sosyal Yenilik

  • İstihdam ve Sosyal Yenilik (EaSI) AB Programına Katılım Anlaşması İmzalandı

    İstihdam ve Sosyal Yenilik (EaSI) AB Programına Katılım Anlaşması İmzalandı

    Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği arasında imzalanan anlaşma ile İstihdam ve Sosyal Yenilik (Employment and Social Innovation – EaSI) başlıklı Avrupa Birliği Programına katılım sağlanmıştır. 2014-2020 yıllarını kapsayan dönemde nitelikli ve sürdürülebilir istihdam, yeterli sosyal korumanın temini, sosyal dışlanma ve yoksullukla mücadele ile çalışma şartlarının iyileştirilmesi hususlarına destek verilmesi amacıyla oluşturulan Program, yaklaşık 920 Milyon Avro