Etiket: IPA

  • EaSI Programı Teklif Çağrısı: Kayıtdışı İstihdam

    EaSI Programı Teklif Çağrısı: Kayıtdışı İstihdam

    EaSI Programı kapsamında “Kayıtdışı İstihdam” konulu teklif çağrısı yayımlanmıştır. Teklif çağrısının amacı, AB’nin Kayıtdışı İstihdamla Mücedele Platformunun faaliyetlerinin desteklenmesi ve kayıtdışı istihdam alanındaki uygulamaların, bilginin ve mevzuatın geliştirilmesidir. Toplam bütçesi 2,4 milyon Avro olan teklif çağrısı kapsamında, 5-6  projenin fonlanması planlanmaktadır. Bu teklif çağrısı kapsamında fonlanacak projelere azami %80 AB katkısı verilecektir. Avrupa Kayıtdışı İstihdamla

  • Her Alanda Yüzlerce Projeye 7 Milyar Avro Finansal Destek

    Her Alanda Yüzlerce Projeye 7 Milyar Avro Finansal Destek

    AB’den Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı IPA ile her alanda yüzlerce projeye 7 milyar avro finansal destek… Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne üyelik müzakereleri sürecinde kadın ve çocuk haklarından bölgesel kalkınmaya, tarımdan enerjiye, eğitimden kültüre pek çok alanda projeler yürütülüyor. Avrupa Birliği’nin mali destek verdiği bu projeler, vatandaşların hayat kalitelerini artırmayı ve çağdaşlaşma sürecini hızlandırmayı amaçlıyor. Avrupa