Etiket: İleri Teknoloji Projeleri

  • Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı İleri Teknoloji Projeleri (İTEP) Destek Programı

    Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı İleri Teknoloji Projeleri (İTEP) Destek Programı

    Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV), öncelikli alan olarak belirlediği “Tarım”, “Eğitim”, “Sağlık” ve “Çevre” alanlarında gerçekleştirilen ürün ve/veya süreç geliştirme uygulamalarının Ar-Ge ve Ticarileştirme fazlarını İleri Teknoloji Projeleri (İTEP) Destek Programı çerçevesinde bütünleşik olarak desteklemektedir. İTEP Programı öncelikli alanlarda toplumsal yaygın etkisi yüksek olabilecek projelerin pazar engellerini minimize edebilmek ve ilgili teknoloji alanlarında ülkemizde gelişmeyi