Etiket: Gümrükler 2020

  • Türkiye’nin Katılım  Sağladığı Birlik Programı Sayısı Dörde Yükseldi

    Türkiye’nin Katılım Sağladığı Birlik Programı Sayısı Dörde Yükseldi

    19 Mayıs 2014 tarihinde imzalanan Erasmus+ ve 4 Haziran 2014 tarihinde imzalanan Ufuk 2020 Programlarının ardından, 16 Temmuz 2014 tarihinde imzalanan Fiscalis 2020 ve Gümrükler 2020 Programları katılım anlaşmalarıyla, ülkemizin 2014-2020 yılları arasında üye olduğu Program sayısı dörde çıkarılmıştır. Türkiye’nin Yaratıcı Avrupa Programı ile İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği (COSME) Programına katılım sağlaması yönünde de Avrupa