Etiket: girişimcilik

  • Kadın Girişimciliğini Teşvik Etmeyi Amaçlayan “İş Hayatında Kadın Programı”

    Kadın Girişimciliğini Teşvik Etmeyi Amaçlayan “İş Hayatında Kadın Programı”

    Türkiye’de kadınların toplam istihdam içindeki payı yalnızca %38 iken, kadın girişimciler söz konusu olduğunda ise bu oran %7’ye düşüyor. Avrupa Birliği ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Türkiye İş Kurumu sahipliğinde, kadınlara ait ve kadınların yönettiği işletmeleri desteklemek ve kadın girişimciliğini teşvik etmek amacıyla “İş Hayatında