Etiket: girişimcilik

  • Girişimci Adaylarına Yönelik Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi

    Girişimci Adaylarına Yönelik Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi

    Ankara Kalkınma Ajansı tarafından 16-19 Aralık ve 23-26 Aralık tarihleri arasında iki farklı uygulamalı girişimcilik eğitimi programı düzenlenecektir. Ankara Kalkınma Ajansı binasında düzenlenecek eğitim KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitim Programı (UGEP) çerçevesinde yürütülecektir. Girişimci adayları 4 gün boyunca 32 saat ilgili konularda uzmanlardan eğitim alacak. Dört farklı bölümden oluşan eğitimler; girişimcilik kavramı, işletme kavramı ve işletme fonksiyonları,

  • Kadın Girişimciliğini Teşvik Etmeyi Amaçlayan “İş Hayatında Kadın Programı”

    Kadın Girişimciliğini Teşvik Etmeyi Amaçlayan “İş Hayatında Kadın Programı”

    Türkiye’de kadınların toplam istihdam içindeki payı yalnızca %38 iken, kadın girişimciler söz konusu olduğunda ise bu oran %7’ye düşüyor. Avrupa Birliği ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Türkiye İş Kurumu sahipliğinde, kadınlara ait ve kadınların yönettiği işletmeleri desteklemek ve kadın girişimciliğini teşvik etmek amacıyla “İş Hayatında