Etiket: girişimcilik

  • İnovatif Düşünme ve Girişimcilik Atölyesi Katılımcılarını Arıyor

    İnovatif Düşünme ve Girişimcilik Atölyesi Katılımcılarını Arıyor

    UGM (Uluslararası Girişimcilik Merkezi) kentlerin inovasyon odaklı girişimcilik ekosistemlerini güçlendirmek için harekete geçiyor. Yaşadığı kentin küresel ekonomide rekabet gücünü destekleyici girişimcilik çalışmalarına imza atmasını isteyenler bu çalışmalara katılabilir. Bu atölye girişimcilikte öncü kentlerden biri olma potansiyeli taşıyan Adana, Antalya, Eskişehir, Gaziantep, veya Mersin’de yaşayan; kentin yenilikçiliğin ticarileşebileceği, toplumsal değer ve sosyal fayda sağlayan, kapsayıcı ve yeşil

  • Kadın Girişimciliğini Teşvik Etmeyi Amaçlayan “İş Hayatında Kadın Programı”

    Kadın Girişimciliğini Teşvik Etmeyi Amaçlayan “İş Hayatında Kadın Programı”

    Türkiye’de kadınların toplam istihdam içindeki payı yalnızca %38 iken, kadın girişimciler söz konusu olduğunda ise bu oran %7’ye düşüyor. Avrupa Birliği ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Türkiye İş Kurumu sahipliğinde, kadınlara ait ve kadınların yönettiği işletmeleri desteklemek ve kadın girişimciliğini teşvik etmek amacıyla “İş Hayatında