Etiket: Fırat Kalkınma Ajansı

  • Fırat Kalkınma Ajansı Turizm ve Endüstriyel Gelişme Mali Destek Programı

    Fırat Kalkınma Ajansı Turizm ve Endüstriyel Gelişme Mali Destek Programı

    TRB1 Bölgesinde, turizmin ve endüstriyel üretimin gelişimine etkin biçimde katkı sağlayacak mekanizmaların geliştirilmesini sağlamaktır. Programın Öncelik Alanları Öncelik 1: Bölge Turizm Rotaları ve Önemli Turizm Değerlerinin Geliştirilmesi Öncelik 2: Endüstriyel Üretimde Ortak Kullanım Alanlarının Geliştirilmesi Uygun Başvuru Sahipleri Program kapsamında uygun başvuru sahibi veya ortağı olabilecek kurum ve kuruluşlar şunlardır: Belediyeler, İl Özel İdareleri (Büyükşehirlerde

  • Fırat Kalkınma Ajansı Bağımsız Değerlendiriciler Görevlendirecek

    Fırat Kalkınma Ajansı Bağımsız Değerlendiriciler Görevlendirecek

    Fırat Kalkınma Ajansı tarafından TRB1 Bölgesi’nde (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) yürütülecek 2018 yılı mali destek programına sunulacak projelerin değerlendirme süreçlerinde geçici olarak görevlendirilmek üzere bağımsız değerlendirici alımı yapılacaktır. Bağımsız değerlendirici olarak görev yapmak isteyenlerin en az lisans mezunu olmaları ve başvuruda bulunmak istedikleri program başlıkları ile ilgili aşağıda belirtilen alanlardan en az birinde 5 yıl