Etiket: Doğu Marmara Kalkınma Ajansı

  • Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 2016 Yılı Doğrudan Faaliyet Destek Programı

    Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 2016 Yılı Doğrudan Faaliyet Destek Programı

    Doğrudan Faaliyet Desteği Programı, TR42 Düzey 2 Bölgesinde ulusal plan ve programlar çerçevesinde bölge planının uygulama kapasitesini geliştirmeye, yerel ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlamaya yönelik stratejik araştırma, planlama ve fizibilite çalışmalarına mali destek sağlamayı amaçlamaktadır. Bu kapsamda Doğrudan Faaliyet Desteğinin öncelikleri aşağıda verilmektedir;  Bölgenin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılması ve bölge