Etiket: Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı

  • Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı

    Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı

    Doğrudan Faaliyet Desteği Programı’nın amacı; TRB2 Bölgesi’nde sosyo-ekonomik gelişmeyi hızlandırabilecek önemli fırsatların değerlendirilmesine ve sosyo-ekonomik gelişme önündeki darboğazların giderilmesine yönelik tedbirleri ve planlama/araştırma faaliyetleri ile Bölgenin yatırım ortamının iyileştirilmesine katkı sağlayacak stratejik eylem ve faaliyetlerin desteklenmesidir. Bu kapsamdaki başarılı projelere asgari 26.000 TL azami 95.000 TL tutarında mali kaynak sağlanacaktır. Program kapsamında proje bütçesinin %100’üne

  • Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı Teknik Destek Programı

    Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı Teknik Destek Programı

    2016 Yılı Teknik Destek Programının amacı, bölgedeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arzeden, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına destek sağlamaktır. Bu kapsamdaki başarılı projelere azami 15.000 TL tutarında uzmanlık desteği sağlanacaktır. Teknik Desteğin Programının öncelikleri; Ajans tarafından yayınlanan herhangi bir proje teklif çağrısı ile ilişkilendirilmemek koşuluyla;