Etiket: Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı

  • Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı

    Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı

    Doğrudan Faaliyet Desteği Programı’nın amacı; TRB2 Bölgesi’nde sosyo-ekonomik gelişmeyi hızlandırabilecek önemli fırsatların değerlendirilmesine ve sosyo-ekonomik gelişme önündeki darboğazların giderilmesine yönelik tedbirleri ve planlama/araştırma faaliyetleri ile Bölgenin yatırım ortamının iyileştirilmesine katkı sağlayacak stratejik eylem ve faaliyetlerin desteklenmesidir. Bu kapsamdaki başarılı projelere asgari 26.000 TL azami 95.000 TL tutarında mali kaynak sağlanacaktır. Program kapsamında proje bütçesinin %100’üne