Etiket: Doğrudan Faaliyet Destek Programı

  • Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 2016 Yılı Doğrudan Faaliyet Destek Programı

    Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 2016 Yılı Doğrudan Faaliyet Destek Programı

    Doğrudan Faaliyet Desteği Programı, TR42 Düzey 2 Bölgesinde ulusal plan ve programlar çerçevesinde bölge planının uygulama kapasitesini geliştirmeye, yerel ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlamaya yönelik stratejik araştırma, planlama ve fizibilite çalışmalarına mali destek sağlamayı amaçlamaktadır. Bu kapsamda Doğrudan Faaliyet Desteğinin öncelikleri aşağıda verilmektedir;  Bölgenin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılması ve bölge

  • İpekyolu Kalkınma Ajansı Doğrudan Faaliyet Destek Programı

    İpekyolu Kalkınma Ajansı Doğrudan Faaliyet Destek Programı

    2016 Yılı Doğrudan Faaliyet Destek Programı” ile TRC1 Bölgesi’nin (Gaziantep,Adıyaman ve Kilis)   kalkınmasını ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasını hedefleyen çalışmalar, kritik öneme sahip araştırma ve planlama çalışmaları yanı sıra bölgenin yenilikçilik ve girişimcilik kapasitesini geliştirmeye yönelik faaliyetler desteklenecektir. Program kapsamında desteklenecek faaliyetler için toplam kaynak miktarı 1.250.000 TL olup verilecek destek miktarı asgari 30.000 TL ile azami 80.000