Etiket: Doğrudan Faaliyet Desteği Programı

  • Serhat Kalkınma Ajansı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı ve Teknik Destek Programı

    Serhat Kalkınma Ajansı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı ve Teknik Destek Programı

    Serhat Kalkınma Ajansı, 2016 yılı Doğrudan Faaliyet Destek Programı kapsamında uygun proje başvurularının sunulması amacıyla 23 Mart 2016 tarihi itibari ile ilana çıkmış bulunmaktadır. Söz konusu Program hakkında detaylı bilgi, Başvuru Rehberi ve eklerinin tamamı SERKA ve T.C. Kalkınma Bakanlığı internet sitelerinden temin edilebilir. Doğrudan Faaliyet Destek (DFD) Programınınamacı; TRA2 Düzey 2 Bölgesi’nde Anayasaya, kanunlara,

  • Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı

    Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı

    Doğrudan Faaliyet Desteği Programı’nın amacı; TRB2 Bölgesi’nde sosyo-ekonomik gelişmeyi hızlandırabilecek önemli fırsatların değerlendirilmesine ve sosyo-ekonomik gelişme önündeki darboğazların giderilmesine yönelik tedbirleri ve planlama/araştırma faaliyetleri ile Bölgenin yatırım ortamının iyileştirilmesine katkı sağlayacak stratejik eylem ve faaliyetlerin desteklenmesidir. Bu kapsamdaki başarılı projelere asgari 26.000 TL azami 95.000 TL tutarında mali kaynak sağlanacaktır. Program kapsamında proje bütçesinin %100’üne