Etiket: büyüme amaçlı özkaynak desteği

  • Büyüme Amaçlı Özkaynak Desteği ve Kredi Garanti Desteği

    Büyüme Amaçlı Özkaynak Desteği ve Kredi Garanti Desteği

    T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı tarafından ulusal koordinasyonu yapılan AB tarafından 2014-2020 yıllarını kapsayacak şekilde KOBİ’ler ve girişimcilere dönük uygulamaya konulan COSME (İşletmelerin ve KOBİ’ lerin Rekabet Edebilirliği) Programı kapsamında, AB Komisyonunca 20 Eylül 2020 tarihine kadar açık kalacak olan AB COSME Programı, Kredi Garanti Desteği (Loan Guarantee Facility-LGF)