Etiket: bilim sanayi ve teknoloji bakanlığı

  • Teknoloji Üretimini Desteklemek için Risk Sermayesi Fonu Kuruluyor

    Teknoloji Üretimini Desteklemek için Risk Sermayesi Fonu Kuruluyor

    Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Avrupa Yatırım Fonu ortaklığında geliştirilen ve TÜBİTAK tarafından yürütülecek Teknoloji Transferini Hızlandırma Fonu Projesi, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Stefano Manservisi  ve akademisyenlerin katılımı ile kamuoyuna tanıtılacaktır. Risk Sermayesi Fonu, Ar-Ge ve yenilik çalışmaları sonucu ortaya çıkmış fikirlerini ticarileştirmek isteyenlere finansal destek sağlayacaktır.