Etiket: 7. Çerçeve Programı

  • 7. Çerçeve Programı Değerlendirme Süreci Başladı

    7. Çerçeve Programı Değerlendirme Süreci Başladı

    Avrupa Birliği tarafından 2007-2013 yılları arasında uygulanmış olan ve ülkemizin de katıldığı “Araştırma ve Teknolojik Yenilik için 7. Çerçeve Programı”na ilişkin Avrupa Komisyonu tarafından başlatılan etki değerlendirme sürecine katılım sağlamak isteyen faydalanıcılar aşağıdaki linkte verilen soru formunu doldurarak katkılarını sunabilmektedirler. http://ec.europa.eu/research/consultations/fp7-ex-post-evaluation-2015/consultation_en.htm Avrupa Komisyonu tarafından başlatılan bu süreç sonunda ulaşılacak çıktıların, 2020 yılından sonra ortaya konulacak Çerçeve Programın tasarlanmasında