Süt Teknolojileri Araştırma Merkezi İçin Proje Desteği


Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) tarafından, bölge ekonomisinde önemli bir yere sahip olan süt ve süt ürünleri sektöründe faaliyet gösteren işletmeler ile üreticilerine hizmet verecek olan ‘Süt Teknolojileri Araştırma Merkezikurulması için önemli adım atıldı. Süt ve Süt ürünleri sektöründe faaliyet gösteren firmaların hizmetinde olacak olanSüt Teknolojileri Araştırma Merkezi’nin Güdümlü Proje Desteği kapsamında gerçekleşmesi için BAKA Yönetim Kurulu tarafından karar alındı.

Yıllık yaklaşık 400 bin ton süt üretimi ile Türkiye genelinde ilk beş il içerisinde yer alan Burdur’da kurulacak Süt Teknolojileri Araştırma Merkezi’nin amaçları şöyle sıralandı: “Burdur’a özgü marka ürünlerin üretilmesi, bölgede faaliyet gösteren özel sektör firmaların girdi maliyetlerinin azaltılması, ürün çeşitliliğinin artırılması, öğrenci ve personel eğitimi, bölgeye özgü geleneksel ürünlerin üretiminde sürdürülebilirliğin en önemli teminatlarından biri olan Coğrafi İşaret Belgesi alınması ile ilgili faaliyetleri gerçekleştirici projeler üretmek ve patentli ürünler geliştirmek suretiyle bölge ekonomisine katkı sağlamak, ürün analizlerinin yapılması ve üretim maliyetlerini azaltmak,firmaların ürünlerinin test maliyetlerinin düşürülmesi, gerçekleştirilmesinde zorlanılan ‘ileri test hizmetlerini’ verecek donanımların sağlanması ve hizmetlerin verilmesi, tasarım ortamının yaratılması ile bu çalışmaları yürütecek personelin eğitilmesini sağlamak.”

Projenin genel hedefi; ülkemizde süt endüstrisine hizmet verecek nitelikte ve donanıma sahip, süt sektöründe çiftlikten sofraya gıda güvenliği yaklaşımı ile gıda zincirinde üretimin ilk aşamasından sofraya kadar tüm aşamalarda (hammadde temini, üretim süreci, ambalajlama, pazarlama) izlenebilirliğin sağlanması konusunda karşılaşılan sorunlara çözüm odaklı yaklaşabilen ve yeni ürün geliştirmeye yönelik bir merkez oluşturmak, buradan elde edilecek verileri Burdur ili başta olmak üzere ülkemizde mevcut süt üreticileri, süt toplayıcıları, süt kooperatifler, süt işletmeleri ve proje ortağı Ticaret ve Sanayi Odaları ile paylaşıma açmak ve onların önerileri doğrultusunda ihtiyaçlarına cevap verebilecek bilimsel AR-GE çalışmalarını gerçekleştirmektir.

BÖLGESEL GELİŞMENİN HIZLANDIRILMASI, GİRİŞİMCİLİK VE YENİLİKÇİLİK KAPASİTESİNİN GELİŞTİRİLMESİ

Kalkınma Ajanslarının önemli desteklerinden biri olan Güdümlü Proje Desteği  (GPD), bölgesel gelişmenin hızlandırılması, bölgenin rekabet edebilirliğinin güçlendirilmesi, önceden belirlenen alanlar için bölgedeki girişimcilik ve yenilikçilik kapasitesinin geliştirilmesi ve bölgedeki iş ortamının iyileştirilmesini amaçlamaktadır.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi yerleşkesi içerisinde kurulacak olan merkezin, sadece Burdur değil çevre illerde süt ve süt ürünleri üretimi yapan tüm işletmeler için de önemli bir yere sahip olması hedeflenmektedir. Kurulacak merkez, firmaların ürün güvenilirliğini sağlayacak ve itibarlarını artıracak bir değerlendirme laboratuvarı olarak da hizmet verebilecektir.

Proje kapsamında yapılacak olan pilot süt işletmesi ile küçük ölçekte üretim yaparak, laboratuvar koşullarından endüstriyel boyuta üretimi taşımak, sorunların algılanmasını kolaylaştırmak ve çözüm üretici projeleri işletme bazında değerlendirebilmek de mümkün olacaktır.  Bu pilot işletme ile yeni ürün gelişimini endüstriyel üretime çevirebilmek ve üretimin her aşamasında (tarladan sofraya gıda güvenliği çerçevesinde) karşılaşılabilecek sorunlar yerinde incelenerek çözüm üretilecektir.

Kaynak: Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı