Sergi Daveti: TORUNLAR Aidiyetin Yeni Coğrafyaları


Calouste Gulbenkian Vakfı, Almanya Federal Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Goethe-Institut Istanbul, Anadolu Kültür, Tarabya Kültür Akademisi ve Heinrich Böll Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği’nin desteğiyle düzenlenen TORUNLAR – Aidiyetin yeni coğrafyaları sergisi 03 Eylül saat 19:00’da açılıyor.

Sergi Tarihleri: 03.9. – 01.11.2015,

Basın toplantısı: 03.09., 16.00, Açılış: 03.09., 19.00
DEPO
Tütün Deposu, Lüleci Hendek Cad. No: 12, Tophane / İstanbul
cigdem.ikiisik@istanbul.goethe.org

Mobilitenin ve sanal dünyanın, ulus, etnik grup ya da din temelli özdeşleşmelere meydan okuduğu küresel bağlamda, Ermeniler uzun, kozmopolit ve küreselleşmiş tarihe sahip grupların iyi bir örneği olarak kabul edilebilir.TORUNLAR Aidiyetin yeni coğrafyaları sergisi, Ermeni ulus aşırı toplumunda kişisel ve ortak bağlantılara, diaspora kimliklerini güçlendiren ve besleyen mekanizmalara ve bunların temsil şekillerine daha yakından bakmayı amaçlıyor.

Ermenilerin bugünkü diaspora gerçekliği farklı tarihsel olayların sonucunda ortaya çıkmış olsa da, bunların hiçbiri Ermenilerin yaşamını, 1915 Jön Türk Rejimi esnasındaki, yok edilişleri ve tehcirleriyle şekillenentrajik akibetleri kadar etkilememiştir.

2006’dan bu yana, sanatçıların farklı yapılar içinde iş birliği yapmasına, sanal görsel diyalogları izleyen sergiler, sempozyum ve toplantılar şeklinde gerçekleşen ortaklıklar kurmalarına imkân veren bir manzara ortaya çıktı. Çok çeşitli etkinlikler sırasında gelişen tartışmalar, ulusal sınırlar, gelenekler ve dillerin ötesinde kimlikler inşa etme potansiyeline odaklandı. Yeni medyanın farklı yakınlıkları ele alan deneylere açık bir saha, sanatın yeni eğilimlerin dışa vurumu, dayanışmayı veya kolektifler oluşturma stratejilerini geliştirme imkânı olarak görülebileceği konuşuldu.

Detaylar için tıklayınız.