Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Teknik Destek Programı


Orta_Anadolu_ORAN_Kalkınma

 

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından bölgedeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına destek sağlamak amacıyla bölgedeki kurumlara teknik destek sağlanacaktır.

Program dahilinde yararlanacak olan kuruluşa direkt olarak mali destek verilmeyecektir. Ajans desteği kendi personeli aracılığı ile veya teknik destek hizmet alımı yoluyla sağlayacaktır. Bu program kapsamında yararlanıcı kuruluşa doğrudan mali destek verilmeyecektir. Ajans bu destekleri mevcut bütçe ve personel imkânları çerçevesinde temelde kendi personeli eliyle veya teknik destek hizmet alımı yoluyla sağlayacaktır. Teknik desteğin hizmet alımı yoluyla sağlanması durumunda; her bir teknik desteğin Ajans’a toplam maliyeti 15.000 TL‘ yi aşamayacaktır.

Detaylı bilgi ve başvuru için tıklayınız.

Bir cevap yazın