Konuk ve Akademik İzinli (Sabbatical) Bilim İnsanı Destekleme Programı


Kamu veya özel sektör kurum ve kuruluşlarında, Doğa Bilimleri, Mühendislik ve Teknoloji, Tıbbi Bilimler, Tarımsal Bilimler, Sosyal Bilimler ve Beşeri Bilimler alanlarında ihtiyaç duyulan bilim insanı/araştırmacı açığının kapatılmasına ve bilim üretimine katkıda bulunmak üzere yurtdışındaki üniversitelerde ve/veya araştırma kuruluşlarında çalışmakta olan kendi uzmanlık alanlarında seçkin bilim insanlarının/araştırmacıların Türkiye’ye getirilerek, araştırma yapma, labaratuvarda çalışma, ürün geliştirme, konferans/kongre düzenleme, seminerler/dersler verme, ortak proje yazma gibi her türlü akademik ve Ar-Ge faaliyetlerini gerçekleştirmesine destek sağlanmaktadır.

Akademik izin döneminde gelecek konuk bilim insanlarının en az 3 ay en çok 12 ay süreliğine Türkiye’ye davet edilmesi gerekmektedir. Akademik izinli gelecek bilim insanlarının akademik niteliklerine, almış oldukları akademik ünvanlara ve başka yerden destekleri olup olmamasına bağlı olarak aylık;Yrd. Doçentler için 2.500$ karşılığı TL, Doçentler için 3.000$ karşılığı TL, Profesörler için 3.500$ karşılığı TL destek ile yol ve sağlık sigortası giderleri ödenir.

BAŞVURU KOŞULLARI
• Üniversitelere davet edilecek bilim insanının doktora veya eşdeğer bir dereceye, özel sektör veya kamu kurum ve kuruluşlarının davet edeceği bilim insanının doktora derecesine veya 5 yıllık bir iş deneyimine sahip olması,
• Konuk bilim insanının en az bir hafta, en çok 12 aylık bir süre için davet edilmesi,
• Araştırma yapacağı Üniversite, kamu kurum/kuruluşları, Ar-Ge merkezi belgesine sahip özel sektör kuruluşları veya Teknoloji Geliştirme Bölgesi şirketleri tarafından kabul edilmiş olması,
• Akademik izin döneminde gelecek konuk bilim insanlarının en az 3 ay en çok 12 ay için davet edilmesi,
• Akademik izin döneminde geleceklerin, akademik iznin (sabbatical) başlangıç tarihi itibariyle Türkiye’de son 3 yıl içerisinde akademik izinle 12 aydan fazla bulunmamış olması,
• Akademik izinle gelen konuğu davet eden üniversite veya enstitünün konuk biliminsanına çalışma ofisi ve tercihen barınma imkanı sağlanacağının ilgili kurum en üst yetkilisi tarafından taahhüt edilmesi.
BAŞVURU DÖNEMLERİ VE YÖNTEMİ
Başvurular yılda 12 dönem alınır. Başvurular her ayın son işgünü mesai saati bitimine kadarhttp://ebideb.tubitak.gov.tr adresinden online olarak yapılır ve başvuruların değerlendirilmesi takip eden ay içersinde sonuçlandırılır.
Başvurular, bilim insanını davet eden ilgili Kurum/Bilim insanı tarafından yapılır. İlan edilen süreler dışında ve/veya eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmez.

Detaylar için tıklayınız.