KOBİ’lere Tam Destek


Onuncu Kalkınma Planı kapsamında yer alan 25 öncelikli dönüşüm programının 9’una ilişkin eylem planlarına göre, “Kamu Alımları Yoluyla Teknoloji Geliştirme ve Yerli Üretim Programı Eylem Planı” ile kamu alımlarında Ar-Ge ve yenilik katkısının gözetilmesi, yeniliğin, yerlileştirmenin ve teknoloji transferinin teşvik edilmesi, uluslararası doğrudan yatırımların artırılması öngörülüyor.

Bu kapsamda, kamu kurumları tarafından açılan mal ve hizmet alımı ihalelerine katılım sürecinde KOBİ’lerin karşılaştıkları sorunların giderilmesine yönelik mevzuat düzenlemesi yapılacak. Böylece, KOBİ’lerin kamu alımlarına katılımının artırılması sağlanacak.

Kamu İhale Kanunu ve ilgili mevzuatlarda yerli üretim, yenilik ve teknoloji transferini teşvik edecek şekilde düzenleme yapılacak. Bu çerçevede, 6518 sayılı Kanun ile Kamu İhale Kanunu’nda yapılan değişiklikler doğrultusunda, kamu alımları yoluyla orta-yüksek ve yüksek teknolojili sanayi sektörlerinin teşvik edilmesini ve geliştirilmesini sağlamaya yönelik gerekli düzenlemeler yapılacak. Ayrıca, bu doğrultuda teknik ve idari altyapı da oluşturulacak.

– İdarelere eğitim verilecek

Dönüşüm programı çerçevesinde, idareler için ihale dokümanı hazırlama ve tekliflerin değerlendirilmesi konularında eğitimler düzenlenecek.

Bu kapsamda, kamu kurumlarının alım sistemine yönelik kapasiteleri artırılacak. Böylece, kamu kurumlarının yapmış olduğu ihalelerde fiyat dışı unsurlara ve yaşam döngüsü gibi uygulamalara da yer verilmesi sağlanacak.

Kaynak: T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı