Proje, Hibe ve Fonlar

 • Hollanda Büyükelçiliği Matra ve İnsan Hakları Programları Hibe Çağrısı

  Hollanda Büyükelçiliği Matra ve İnsan Hakları Programları Hibe Çağrısı

  Hollanda Krallığı Ankara Büyükelçiliği ve İstanbul Başkonsolosluğu Matra ve İnsan Hakları programları 2019 kapsamında birinci dönem proje başvurularını almaya başladığını bildirdi. Matra programı Türkiye’nin AB katılım sürecine somut ve sürdürülebilir projelerle destek vermeyi amaçlamaktadır. Bu çerçevede hukukun üstünlüğü ile ilgili konulara ağırlık verilecektir. İnsan Hakları programı Türkiye’deki insan hakları konusunda gelişim sağlamayı amaçlamaktadır. Proje başvuruları için son

 • UN Women Kadına Yönelik Şiddete Karşı Teklif Çağrısı

  UN Women Kadına Yönelik Şiddete Karşı Teklif Çağrısı

  Birleşmiş Milletler’in toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadının güçlenmesi için çalışan BM Kadın Birimi (UN Women) kadına yönelik şiddet alanında çalışan sivil toplum örgütlerine yönelik hibe çağrısı yayınladı. Hibe kapsamında örgütlere 3 yıl için 50 bin ila 1 milyon ABD doları arasında maddi kaynak sunulacak. Hibe kapsamında kadın hakları alanında çalışan STÖ’ler, kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddetin önlenmesi ve/veya ortadan

 • Belediyelere Yönelik Proje Teklif Çağrısı

  Belediyelere Yönelik Proje Teklif Çağrısı

  Türkiye İçin Ulaştırma Çok-Yıllı Eylem Programı (MAAP-T) dâhilinde Eylem-3 Erişilebilir ve Kapsayıcı Ulaştırma eylem alanı için 81 İl Belediyesine hitaben hazırlanan Proje Teklif Çağrısı ve Çağrıya yönelik destekleyici dokümanlar http://op.udhb.gov.tr/tr/yayinlar/resmi-belgeler adresinde yayımlanmıştır. Doküman1. Proje Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Son başvuru tarihi: 15 Şubat 2019’dur.    

 • PlanetRomeo Programından LGBTI+ Projelerine Hibe Desteği

  PlanetRomeo Programından LGBTI+ Projelerine Hibe Desteği

  PlanetRomeo Vakfı, gelişmekte olan LGBTI projeleri ve girişimleri için 5.000 € ‘ya kadar kaynak sağlıyor. Destek, dünya genelinde LGBTİ’lerin konumunu iyileştirmek için en dezavantajlı bölgelere ve topluluklara vurgu yaparak toplumsal dönüşüme ulaşmayı amaçlamaktadır. Ayrıca, bu zorlu hedefte LGBTİ topluluğunu harekete geçirmeye odaklanmaktadır. Vakıf, LGBTİ topluluğunun kendisi ve/veya yeni LGBTİ grupları ve girişimleri tarafından başlatılan ve

 • SUMPs-Up Sürdürülebilir Şehir İçi Ulaşım Çağrısı Açıldı

  SUMPs-Up Sürdürülebilir Şehir İçi Ulaşım Çağrısı Açıldı

  Ufuk2020 Programı’nın desteklediği CIVITAS SUMPs-Up (European Programme for Accelerating the Take up of Sustainable Urban Mobility Plans) projesi tarafından, şehir içi ulaşım planlamasından sorumlu otoritelere, bilgi ve kapasite geliştirme destekleri verilmekte. Sürdürülebilir Şehir İçi Ulaşım Planlaması’na (SUMP) hazırlık sürecinde karşılaşılan güçlüklerin aşılmasına ve söz konusu çerçevedeki planların hazırlanmasına yönelik bu destekler bağlamında SUMPs-Up Sürdürülebilir Şehir

 • Marie S. Curie Alanı Araştırma ve Yenilikçilik Değişim Programı Çağrısı Açıldı

  Marie S. Curie Alanı Araştırma ve Yenilikçilik Değişim Programı Çağrısı Açıldı

  MSCA RISE Araştırma – Yenilikçilik Değişim Programı (Research and Innovation Staff Exchange Scheme – RISE) 2019 Yılı Çağrısı açıldı. Avrupa Komisyonu proje önerisi başvurularını 2 Nisan 2019 tarihine kadar kabul edecek. MSCA Araştırma – Yenilikçilik Değişim Programı (RISE)  Avrupa içinden ve/veya dışından üniversite ve sanayi kuruluşlarının bir araya gelerek yürütecekleri araştırma programları kapsamında yapacakları personel değişimini destekliyor. RISE Programı ile Avrupa

 • EaSI Programı Teklif Çağrısı: Sosyal İşletmelerin Finansmanı İçin İşlem Maliyeti Desteği

  EaSI Programı Teklif Çağrısı: Sosyal İşletmelerin Finansmanı İçin İşlem Maliyeti Desteği

  EaSI Programı kapsamında “Sosyal İşletmelerin Finansmanı İçin İşlem Maliyeti Desteği” konulu Teklif Çağrısı yayımlanmıştır. Teklif çağrısının amacı, sosyal girişim finans piyasasının gelişimini teşvik etmek ve sosyal girişimcilerin finansmana erişimini kolaylaştırmak için mevcut kurumsal finansal araçları işlem maliyeti desteğinin bir hibe programı yoluyla geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda, özellikle başka türlü gerçekleşmeyecek olan 500 bin avronun altındaki daha küçük risk-sermaye yatırımlarını harekete geçirilmesi hedeflenmektedir. EaSI

 • Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı Yayınlandı

  Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı Yayınlandı

  TC Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı’nın hazırlamış olduğu TR82 Bölgesi 2014-2023 Bölge Planı’nın amaçları doğrultusunda başlattığı Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı (TAG) kapsamında uygun proje başvurularının kendisine sunulması amacıyla  proje teklif çağrısı ilanına çıkmış bulunuyor. “Turizm Unsurlarının Altyapıları İyileşiyor” sloganı ile potansiyel başvuru sahiplerini proje hazırlamaya çağıran Ajans, 2019 Yılı Proje Teklif Çağrısı kapsamında faaliyet

 • Türkiye için Çevresel Katılımcılık Hibe Programı-III Başvuruları Açıldı

  Türkiye için Çevresel Katılımcılık Hibe Programı-III Başvuruları Açıldı

  TEMA Vakfı’nın ortağı olduğu ENV.net-III proje dönemi kapsamında gerçekleşecek “Yerel Sorunlara Yerel Çözümler: Çevresel Katılımcılık” Hibe Programı-III başvuruları açıldı. Hibe programının amacı, çevre STK’larının ulusal mercilerle yapıcı bir diyalog geliştirmesine destek olmak, yerelde savunuculuk çalışmalarını desteklemek, vatandaşların kararlara katılımını sağlamak, AB çevre müktesebatına uyum sürecinde çevre alanındaki reformları teşvik etmek ve katılımcılığı artırmaktır. Bu kapsamda,

 • İnternet Özgürlüğü Fonu için Başvurular Başladı

  İnternet Özgürlüğü Fonu için Başvurular Başladı

  İnsan haklarını, internet özgürlüğünü ve açık toplumları teşvik eden açık ve erişilebilir teknoloji merkezli projeleri destekleyen Open Technology Fund’ın İnternet Özgürlüğü Fonu için başvurular başladı. Son başvuru tarihi 1 Ocak 2019.  Fon aracılığıya genellikle 6 ila 18 aylık ve 5.000 $ ila 300.000 $ bütçe aralığındaki projeler destekleniyor. Kar amacı gütmeyen Türkiye’den STÖ’lerin başvurabileceği fonla ilgili ayrıntılı bilgiyi buradan

 • Demokrasi ve İnsan Hakları için Avrupa Aracı Hibe Programı Küresel Çağrısı Yayınlandı

  Demokrasi ve İnsan Hakları için Avrupa Aracı Hibe Programı Küresel Çağrısı Yayınlandı

  Demokrasi ve insan haklarının sivil toplum girişimleri aracılığıyla yaygınlaştırılmasını amaçlayan ve bir Avrupa Birliği programı olanDemokrasi ve İnsan Hakları için Avrupa Aracı (DİHAA-EIDHR) küresel çağrısı yayınlandı. DİHAA yeni dönem çağrısı kapsamında hedef olarak belirlenen başlıklar aşağıdaki gibi: Ayrımcılığa uğrayan LGBTİ’lerin hakları alanında çalışan sivil toplum örgütleri ve hak savunucularının, Küresel alanda idam cezasının kaldırılması yönünde yürütülen

 • A.J. Muste Hafıza Enstitüsü Sosyal Adalet Fonu

  A.J. Muste Hafıza Enstitüsü Sosyal Adalet Fonu

  Dünyanın dört bir yanındaki tabandan gelen aktivist projeleri destekleyen, küçük bütçeli ve merkezi fon kaynaklarına erişimi az olanlara önceliğin verildiği “Sosyal Adalet Fonu” için başvurular başladı. Fon başvuruları iki adımda gerçekleştirilecek. İlk adımda ön başvuru yapılırken, birinci aşamayı geçenler için tam başvuru süreci başlatılacak. Muste Enstitüsü Sosyal Adalet Fonu’nun öncelikli olarak desteklediği başlıklar şöyle: Savaş ve

 • İnsan Hakları Sineması Gösterimleri Destek Fonu İçin Başvurular Başladı

  İnsan Hakları Sineması Gösterimleri Destek Fonu İçin Başvurular Başladı

  İnsan hakları alanında sinema gösterimlerini destekleyen Movies That Matter için yeni dönem başvuruları başladı. Destek kapsamında proje başına minimum 7,500 euro- maksimum 10,000 euro maddi kaynak sağlanacak.  Film üretimini desteklemeyen programda insan hakları film festivalleri, LGBT film festivalleri ve mobil sinema projeleri gibi çeşitli etkinliklere kaynak yaratmak mümkün. Programa son başvuru tarihi 15 Nisan 2019. Başvuru ve detaylar için

 • Çocuklara yönelik şiddeti önlemek için: INSPIRE Fonu

  Çocuklara yönelik şiddeti önlemek için: INSPIRE Fonu

  Çocuklara yönelik şiddeti önlemek için oluşturulmuş bir çalışmalarla ilgili uygulamaları yürüten ve 100 ajansın oluşturduğu gayrı resmi bir ağ olan INSPIRE Çalışma Grubu, INSPIRE’ın farkındalık yaratma ve katılım aktivitelerini, düşük ve orta gelirli ülkelerde destekleyecek teklifler için çağrıda bulundu. INSPIRE, sivil toplum kuruluşlarından özel sektöre kadar çocuklara ve ergenlere karşı şiddeti önlemeyi ve buna tepki

 • #ErasmusPlus 2019 Teklif Çağrısı ve Program Rehberi Yayınlandı

  #ErasmusPlus 2019 Teklif Çağrısı ve Program Rehberi Yayınlandı

  Avrupa  Komisyonu, Erasmus +Programı 2019 Teklif Çağrısını yayınladı.  2019 yılı Erasmus+ Program bütçesi, 2018 yılına göre 300 Milyon Avro artarak 3 Milyar Avro oldu.Erasmus+ Programı 2019 teklif çağrısı kapsamında eğitim, öğretim, gençlik ve spor alanlarında faaliyet gösteren kamu ya da özel kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşları proje başvurusu yapabilir. Ayrıca, gençlik çalışmalarında aktif olan ancak

 • Çukurova Kalkınma Ajansı Fizibilite Destek Programı Başvuruları Başladı

  Çukurova Kalkınma Ajansı Fizibilite Destek Programı Başvuruları Başladı

  Çukurova Kalkınma Ajansı tarafından yürütülecek olan 2018 yılı Fizibilite Destek Programı başvuruları başlamıştır. 2018 yılı Fizibilite Desteğinin amacı “TR62 (Adana, Mersin) Düzey 2 Bölgesi’nin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanmaya, bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesine, bölgenin yenilikçilik ve girişimcilik kapasitesini geliştirmeye yönelik projelerin fizibilite çalışmalarına doğrudan mali destek sağlamak” olarak belirlenmiştir. Bu amaç doğrultusunda

 • Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı Yeni Dönem Destekleri Açıldı

  Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı Yeni Dönem Destekleri Açıldı

  Türkiye’deki sivil alana katkı sunacak kişi ve örgütleri desteklemek için geliştirilen ve beş farklı kategori altında sunulan Sivil Düşün Destekleri için başvurular başladı. STÖ’lere ve kişilere etkinlik/Toplantı, örgütlenme, hareketlilik ve ağ oluşturma, savunuculuk ve kampanya  ve iletişim desteği başlıklarında destek sunan ve ayni destek programı olan Sivil Düşün desteklerinde her bir kategori için sağlanacak maksimum destek miktarı

 • Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı 2.Teklif Verme Çağrısı Yayınlandı

  Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı 2.Teklif Verme Çağrısı Yayınlandı

  Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği 2014-2020 Programı dönemi 2.Teklif Verme Çağrısı Hibe Başvuru Rehberi ve ekleri yayınlanmıştır. Son başvuru tarihi 31 Ocak 2019 saat 14:00olarak belirlenmiştir. Hibe Başvuru Rehberine ulaşmak için tıklayınız. Hibe Başvuru Rehberine ilişkin sorularınızı office@bsb.adrse.ro adresine gönderebilirsiniz. Süreç hakkında daha ayrıntılı bilgiye sahip olmak için tıklayınız.

 • Çocuk Çalışmaları İçin Destek Programı’ndan Küçük Hibe Çağrısı!

  Çocuk Çalışmaları İçin Destek Programı’ndan Küçük Hibe Çağrısı!

  Batman, Diyarbakır, Hakkari, Mardin, Şırnak ve Van’da, çocuklarla psiko-sosyal destek odaklı kültür sanat çalışmaları yürüten sanatçı, öğretmen/eğitmen, psikolog, aktivist ve sivil toplum çalışanlarını desteklemeyi amaçlayan Çocuk Çalışmaları için Destek Programı, 15 Eylül 2018 – 15 Eylül 2019 tarihleri arasında başvuruya açık kalacak Küçük Hibe çağrısını açtı. Program süresince her ay 6 projeye, malzeme (fotoğraf makinesi, resim defteri, boyalar vb.) ve ulaşım giderleri için maksimum 2.000 TL küçük hibe sağlanacak.

 • The Prince Claus Fonu Teklif Çağrısı

  The Prince Claus Fonu Teklif Çağrısı

  The Prince Claus Fonu ve Goethe Enstitüsü ortaklığında, “Çevresel Değişime Karşı Kültürel ve Sanatsal Yanıtlar” başlığıyla yeni bir teklif çağrısı yapıldı. Hibe çağrısı çevre, iklim ve doğal değişim konusunda sanatçıların ve diğer kültürel çevrelerin desteğine ihtiyaç duyulduğunu belirtilirken, hibe kapsamında minimum 15.000 maksimum 20.000 Euro’ya kadar kaynak sağlanacak. Hibe sürdürülebilir bir çevreye katkı sunacak sanatsal projelere

 • Zafer Kalkınma Ajansı Teknik Destek Programı

  Zafer Kalkınma Ajansı Teknik Destek Programı

  Zafer Kalkınma Ajansı Teknik Destek Programı,  TR33 Bölgesi’ndeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarının gerçekleştirilmesine yönelik Ajansın ve Bölgesel İnsan Kaynakları Geliştirme Merkezi’nin (BİGEM)  plan, program ve stratejik öncelikleri ile uyumlu eğitim ve danışmanlık faaliyetlerinin desteklenmesini amaçlamaktadır. Program Bütçesi Program

 • BEBKA Teknik Destek ve Fizibilite Desteği Programları Açıldı

  BEBKA Teknik Destek ve Fizibilite Desteği Programları Açıldı

  Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA), bölgesel kalkınma için önem arz eden, bölgesel kalkınmaya ivme kazandıracak çalışmalar için kâr amacı gütmeyen kuruluşlara yönelik Fizibilite Desteği ve Teknik Destek Programlarını başlattı. FİZİBİLİTE DESTEĞİ PROGRAMI 1.200.000 TL bütçeli Fizibilite Desteği Programında bölgede öne çıkan sektörlerde Ar-Ge ve yenilik odaklı ihtisaslaşma kapasitesinin geliştirilmesi, bölgede çevre ve yenilenebilir enerji yatırımları

 • Ahiler Kalkınma Ajansı Teknik Destek Programı

  Ahiler Kalkınma Ajansı Teknik Destek Programı

  Ahiler Kalkınma Ajansı, 2018 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında uygun proje başvurularının sunulması amacıyla ilana çıkmış bulunmaktadır. Söz konusu program hakkında detaylı bilgi, Başvuru Rehberi ve eklerinin tamamı http://www.ahika.gov.tr/ internet sitesinden temin edilebilir. Program kapsamında kullandırılacak destek miktarı toplam 500.000,00 TL’dir. Programın Amacı Bölgedeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle

 • İzmir Kalkınma Ajansı 2018 Yılı Fizibilite Desteği

  İzmir Kalkınma Ajansı 2018 Yılı Fizibilite Desteği

  İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA), İzmir’in kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına, bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesine, bölgenin yenilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesine yönelik olarak fizibilite çalışmalarına doğrudan mali destek sağlamak amacıyla 2 Milyon TL bütçeli 2018 Yılı Fizibilite Destek Programını ilan etti. İZKA’nın destek türlerinden birisi olan Fizibilite Desteği, kar amacı

 • Ankara Kalkınma Ajansı Fizibilite Desteği Programı Açıldı

  Ankara Kalkınma Ajansı Fizibilite Desteği Programı Açıldı

  Ankara Kalkınma Ajansının 2018 Yılı Fizibilite Desteği Programı açıldı. Toplam bütçesi 2 Milyon TL olan program yıl sonuna kadar açık olacak. Program ile Ankara’nın kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılması, yanı sıra ekonomiye yönelik tehdit ve risklerin önlenmesi ile yenilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesine yönelik projelerin fizibilite çalışmaları desteklenecek.  Azami proje süresinin 12