Sivil Toplum

Sahte Haberleri Gerçeklerinden Ayırt Edebiliyor musunuz?

Sahte Haberleri Gerçeklerinden Ayırt Edebiliyor musunuz?

Kasım 2016’da Stanford Üniversitesi araştırmacıları endişe verici bir keşif yaptı: Pek çok öğrenci, yayınlanan bir haber makalesi, ikna edici bir görüşü ve kurumsal bir reklam arasındaki farkı söyleyemedi. Medya okur yazarlığı eksikliği, gençleri “sahte haberler” tarafından aldatılmaya karşı savunmasız bırakıyor – ki bu da gerçek sorunlara neden olabilir. Sahte haberlerden gerçek haberleri ayırt etme becerinizi

KAOS GL Homofobi Karşıtı Buluşma’nın Şehrinize Gelmesini İster misiniz?

KAOS GL Homofobi Karşıtı Buluşma’nın Şehrinize Gelmesini İster misiniz?

Homofobi Karşıtı Yerel Buluşmalar kapsamında 2016 yılında 35 şehirde 55 etkinlik düzenleyen Kaos GL Derneği bir kez daha yola koyuluyor. Homofobi ve transfobiye karşı şehrinizde etkinlik düzenlemek, Kaos GL’yi davet etmek isterseniz dernek@kaosgldernegi.org adresine mail atmanız yeterli! Homofobi Karşıtı Buluşma nedir? Homofobi Karşıtı Buluşma Kaos GL tarafından koordine edilen ve 2006’dan beri her yıl, 17


Hak Temelli Sivil Toplum Kuruluşları için Liderlik Semineri

Hak Temelli Sivil Toplum Kuruluşları için Liderlik Semineri

Etkinlik TACSO İnsandan İnsana Programı (P2P) kapsamında, Mavrovo, Eski Yugoslav Makedonya Cumhuriyeti’nde, 27-31 Mart 2017 tarihleri arasında düzenlenecektir. Bu açık çağrı ile TACSO P2P, Türkiye’den 15 STK temsilcisi veya aktivisti ve Bosna ve Hersek, Kosova*, Eski Yugoslav Makedonya Cumhuriyeti ve Sırbistan’dan 3’er STK temsilcisi/aktivistinin katılımını destekleyecektir. Ayrıca, Hırvatistan’dan davet edilen 3 STK temsilcisi de bulunacaktır.


DenizTemiz Derneği/ TURMEPA Gönüllü Stajyer Arıyor

DenizTemiz Derneği/ TURMEPA Gönüllü Stajyer Arıyor

DenizTemiz Derneği/ TURMEPA, ülkemiz kıyı ve denizlerinin korunmasını ulusal bir öncelik haline getirmek ve gelecek nesillere temiz denizlerin kucakladığı yaşanabilir bir Türkiye bırakmak amacıyla, 8 Nisan 1994 yılında Rahmi M. Koç’un kurucu başkanlığında, Deniz Ticaret Odası ve bir avuç deniz sevdalısıyla birlikte başlatılmış bir sivil toplum hareketidir. Hayata geçirdiği projelerle, gerek ulusal gerekse uluslararası alanda

Dayanışma Mimarlığı Sergisi 21 Ocak’ta Açılıyor

Dayanışma Mimarlığı Sergisi 21 Ocak’ta Açılıyor

Dayanışma Mimarlığı Sergisi, önümüzdeki dönem içerisinde belirgin bir çizgi oluşturacağı şimdiden görülebilen bir damarı temsil eden yedi farklı mimarlık grubunun çalışmalarını biraraya getiriyor. Bazılarının birkaç yıl, bazılarının ise on yıla varan geçmişleri olan bu yedi grubun her biri, kendilerinden olağan koşullarda herhangi bir müşteri, işveren ya da yatırımcı tarafından istenmemiş, tersine kendi görüşlerince oluşturdukları ya


Ekolojik Okuryazarlık Eğitimi İstanbul’da Düzenlenecek

Ekolojik Okuryazarlık Eğitimi İstanbul’da Düzenlenecek

Ekolojik okuryazarlık eğitimi 28-29 Ocak 2017 tarihlerinde İstanbul’da Yuva Derneği tarafından düzenlenecek. Yuva Derneği’nden Begüm Mert’in vereceği ekolojik okuryazarlık eğitimi; doğa olaylarına farklı bir şekilde bakabilme kapasitesinin arttırılmasının yanı sıra doğa araştırması ve sorunların çözülmesine katkı sağlamayı amaçlayacak. Yuva Derneği’nin Koşuyolu’ndaki merkezinde düzenlenecek olan eğitime katılmak isteyenlerin 24 Ocak Salı gününe kadar buket.atli@yuva.org.tr adresine mail

Çalışanlar ve Başvuruda Bulunanlara Yönelik Cinsel Temelli Geçmiş Ayrımcılık İçin Özür

Çalışanlar ve Başvuruda Bulunanlara Yönelik Cinsel Temelli Geçmiş Ayrımcılık İçin Özür

John Kerry, ABD Dışişleri Bakanı, 9 Ocak 2017 tarihli açıklamasında çalışanlar ve başvuruda bulunanlara yönelik cinsel temelli geçmiş ayrımcılık için özür diledi: “İnsan haklarına olan saygının bütün bireyler için geçerli olması çerçevesinde, kariyerim boyunca, Dışişleri Bakanlığı yaptığım süre de buna dahil olmak üzere, LGBTI toplumunun hep yanında oldum. LGBTI mensupları, Dışişleri Bakanlığı’nın saygın üyeleri ve


Sağlıklı Yiyeceklerde KDV İndirimine Gidilmeli mi?

Sağlıklı Yiyeceklerde KDV İndirimine Gidilmeli mi?

Kampanyacılar, ‘şeker vergisi’ ile tüketicileri cezalandırmak yerine sağlıklı yiyeceklerden KDV kesilmesi gerektiğini söylüyor. İngiliz vatandaşlarının yaklaşık üçte ikisi, sağlıklı yiyecek ve içecekleri diğer ürünlerle karşılaştırıldığında daha pahalı bulduklarını söyledi. Kampanya ile fiyatın dengeli bir diyet için bir engel oluşturduğunu söyleyerek tüketicileri “şeker vergisi” ile cezalandırmak yerine KDV’yi kısıtlamak için Hükümete çağrı yaptı. Kampanyacılar verginin yüzde

AB Algısı Araştırması Sonuçları Yayınlandı

AB Algısı Araştırması Sonuçları Yayınlandı

Avrupa İşbirliği Ağı Derneği tarafından gerçekleştirilen AB Algısı Araştırması sonuçlandı. Ankete toplam 3385 kişi katılım sağladı. Anket sonucunda ulaşılan temel bulgular; Ankete katılan kişi sayısı 3385’tir. Katılımcıların yaklaşık %50’si kadın, %50’si erkektir. Araştırmada Amaçlı Örnekleme (Purposive Sampling) yöntemi kullanılmıştır. Araştırma, Avrupa Birliği’ni takip eden, süreci bilen, üniversite mezunu ve üzeri eğitim seviyesine sahip kişiler üzerinde


Şiddetsizlik Antrenörleri Antrenmanı Başvuruları Açıldı

Şiddetsizlik Antrenörleri Antrenmanı Başvuruları Açıldı

Şiddetsizlik Eğitim ve Araştırma Derneği, şiddetsizlik kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla çalışmalar yürütmektedir. Bu çalışmalarda şiddetsiz yöntemleri kullanmaya ve yaygınlaştırmaya çalışır. Bu hedef doğrultusunda “Şiddetsizlik Antrenörleri Ağı” nı oluşturmaktadır. Ağa yeni antrenörlerin katılımını sağlamak için “Şiddetsizlik Antrenörleri Antrenmanı” çalışması yürütecektir. Antrenör ağına katılmaya, şiddetsizliği yaygınlaştırmaya ve şiddetsiz, barışçıl yöntemlerle grup kolaylaştırıcılığı yapma yöntemlerini öğrenmeye istekli olanlar için

TechSoup Türkiye ile Sivil Toplum İçin Yazılım Bağışı Sürüyor

TechSoup Türkiye ile Sivil Toplum İçin Yazılım Bağışı Sürüyor

STGM’nin yürüttüğü program kapsamında Türkiye’deki STÖ’lere Microsoft, Google, BitDefender, Symantec, Adobe, Inbox Mail Marketing’in yazılım ve hizmetleri sunuluyor. Güçlü ve demokratik bir sivil toplum vizyonu ile çalışan STGM, sivil toplumun dijital güçlenmesini öncelikli alanlardan birisi olarak tanımlayarak bilişim teknolojileri ve yeni medya iletişimini çalışmalarının odağına yerleştirdi. STÖ’lerin kendi yapabilme kapasitelerinin gelişmesinin, bilgi ve iletişim teknolojilerini


BM Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşmesine Katkı için Çağrı

BM Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşmesine Katkı için Çağrı

Birleşmiş Milletler’in (BM) temel insan hakları sözleşmelerinden olan “Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme” ile tanınan haklar bağlamında Taraf Devletler, aldıkları tedbirler ve kaydedilen gelişmelerle ilgili olarak dönemsel rapor hazırlamaktadırlar. Bu çerçevede ülkemiz tarafından, sözkonusu Sözleşme’nin 2016 yılına kadarki uygulanmasına yönelik dönemsel ülke raporunun Birleşmiş Milletler Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi’ne sunulması

AGİT Rehberi Türkçe’ye Çevrildi

AGİT Rehberi Türkçe’ye Çevrildi

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Demokrasi Kurumları ve İnsan Hakları Şubesi (ODIHR) ile Avrupa Komisyonu’nun Avrupa Hukuk Yoluyla Demokrasi Komisyonu (Venedik Komisyonu) tarafından 2015 yılında yayımlanan AGİT Örgütlenme Özgürlüğü Rehberi, TACSO Türkiye tarafından Türkçe’ye çevrildi. Rehber, Türkiye’de sivil toplum kuruluşlarının örgütlenme özgürlüğünün esaslarını ve çerçevesini ele alırken değerlendirebilecekleri önemli bir referans. TACSO Türkiye olarak,


Mültecilerin Sorunlarına Yaratıcı ve Teknolojik Çözümler Üretmek için: InnoCampus Hackathon

Mültecilerin Sorunlarına Yaratıcı ve Teknolojik Çözümler Üretmek için: InnoCampus Hackathon

Yer: FMV Işık Üniversitesi Şile Kampüsü Tarih: 27 Ocak Cuma 18.00 – 29 Ocak Pazar 17.00   Hackathonda katılımcılar mülteci sorunlarına çözüm bulmak üzere belirlenen konular üstünde uygulama ve yazılım çözümleri üretecekler. Çalışmalar boyunca mentorlar takımlara destek vereceklerdir. Etkinliğin son günü yapılacak final sunumları sonrasında kazanan projeler belirlenecek ve ödüller verilecektir. Verilecek ödüller, projelerin hayata

İnsan Hakları Fon Kaynakları Arama Motoru

İnsan Hakları Fon Kaynakları Arama Motoru

Uluslararası İnsan Hakları Fon Grubu’nun internet sitesinde yer alan arama motoru, insan hakları alanında fon arayanların donörlere ulaşmasını sağlıyor. İnsan Hakları Fon Kaynakları Arama Motorunda farklı coğrafi bölgeler, desteklenen faaliyetler ve çalışma alanlarına göre aramalar yaparak donörleri listeleyebiliyorsunuz. Donörlerin açık bir programı bulunmasa bile öncelik alanları, desteklediği projeler gibi bilgileri almak ve donörlerle iletişime geçebilmek


Sivil Toplum Kuruluşları İçin Toplumsal Cinsiyet Rehberi

Sivil Toplum Kuruluşları İçin Toplumsal Cinsiyet Rehberi

Sivil Toplum Kuruluşları İçin Toplumsal Cinsiyet Rehberi, çeşitli alanlarda çalışan sivil toplum örgütlerinin, kendi çalışma alanlarını ve buradaki sorunları tanımlarken ve bu sorunlara çözüm ararken, cinsiyet eşitliği perspektifini de kullanabilmeleri için Aksu Bora tarafından hazırlandı. Cinsiyete dayalı ayrımcılık ve eşitsizliğin, yalnız kadın örgütlerinin değil, bütün toplumun sorunu olduğunun altını çizen Bora, rehberde sivil toplum örgütlerinin

“Kurumsal Eşitlik Endeksi 2016” Yayınlandı

“Kurumsal Eşitlik Endeksi 2016” Yayınlandı

Kaos GL Derneği, ABD’li sivil toplum kuruluşu İnsan Hakları Kampanyası Vakfı’nın (Human Rights Campaign) 2016 yılı Kurumsal Eşitlik Endeksi’ni Türkçe’ye çevirdi. ABD’de federal hükümet ve eyaletler düzeyinde verilen eşit evlilik mücadelesinin, Medeni Özgürlükler Birliği ile birlikte en etkin sivil aktörlerinden olan HRC, Kurumsal Eşitlik Endeksi’nin (Corporate Equality Index) belirli ve sürekli güncellenen standartları ve ölçütleri


İzmit %100 Ekolojik Pazarı Açıldı

İzmit %100 Ekolojik Pazarı Açıldı

Kocaeli Ekolojik Yaşam Derneği (KEYAD) ortaklığı ve denetiminde, Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği destek ve danışmanlığında 41 Burda AVM pazar yerinde İzmit Belediyesi’nin açtığı İzmit %100 Ekolojik Pazar ile, Cumartesi günleri organik gıdayı tüketiciyle buluşturuyoruz. 11 yıl önce, Buğday Derneği kurucusu Victor Ananias’ın öncülüğünde Türkiye’nin ilk organik pazarı Şişli %100 Ekolojik Pazar kurulduğunda, sağlıklı ve

Kaos GL’nin Türkiye’de Özel Sektör Çalışanı LGBTİ’ler Araştırması Yayınlandı

Kaos GL’nin Türkiye’de Özel Sektör Çalışanı LGBTİ’ler Araştırması Yayınlandı

Kaos GL’nin “Türkiye’de Özel Sektör Çalışanı LGBTİ’lerin Durumu 2016” araştırmasına göre LGBTİ çalışanların çoğu işyerinde gizlenmek zorunda kalıyor, kimliğini açıklayanların ise 3’te 1’i ayrımcılığa uğruyor. Kaos GL Derneği’nin “Türkiye’de Özel Sektör Çalışanı Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Trans ve İntersekslerin Durumu 2016 Yılı Araştırması” yayınlandı. Prof. Dr. Melek Göregenli’nin hazırladığı araştırma, raporun editörü Murat Köylü tarafından bugün


Türkiye’de LGBTİ Haklarının Durumu ve Öneriler

Türkiye’de LGBTİ Haklarının Durumu ve Öneriler

Kaos GL’nin yayınladığı “Türkiye’de LGBTİ Haklarının Durumu ve Öneriler” kitabında derlenen makaleler homofobi ve transfobi temelli eşitsizlik ve ayrımcılıklar ile mücadeleye dair farklı disiplinlerden tespitler ve öneriler getirmektedir. Söz konusu homofobi ve transfobi olduğunda mücadelenin siyasal, hukuki, kültürel, sosyal, akademik; kısacası tüm yönleriyle birlikte götürülmesi gerektiği açıktır. Bu açıdan, kitaptaki yazılar Türkiye’de lezbiyenlerin, geylerin, biseksüellerin, transların

Ekolojik Gıdanın Adresi Yüzde Yüz Ekolojik Pazarlar Web Sitesi Açıldı

Ekolojik Gıdanın Adresi Yüzde Yüz Ekolojik Pazarlar Web Sitesi Açıldı

Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği’nin yerel yönetimlerle işbirliği ile kurduğu 0 Ekolojik Pazarlar web sitesi www.ekolojikpazarlar.org açıldı! Ekolojik Pazarlar’da satılan ürünlerin sertifikalarından, pazarların gün ve tarihlerine, denetimlerin nasıl yapıldığından, ürün analiz sonuçlarına, sadece 0 Ekolojik Pazarlar değil organik tarım ve ürünleri konusunda da pek çok bilgiye erişimi sağlayan www.ekolojikpazarlar.org sitesinde Türkiye’deki 11 yıllık 0 Ekolojik Pazarlar’ın tarihi de


Sırbistan’da AB Sürecine Katılım Mekanizmaları için Çalışma Ziyareti

Sırbistan’da AB Sürecine Katılım Mekanizmaları için Çalışma Ziyareti

TACSO Türkiye, TACSO Sırbistan Ofisi ile işbirliği içinde, 24-28 Ekim 2016 tarihleri arasında Belgrad’a bir çalışma ziyareti düzenledi. Çalışma ziyaretine, AB sürecine STK katılımı ile ilgili çalışmalar yürüten ve TACSO Ulusal Danışma Kurulu üyelerinin de aralarında olduğu yedi STK temsilcisi, Avrupa Birliği Bakanlığının  farklı başkanlıklarından altı  temsilci ve AB Türkiye Delegasyonu temsilcileri katıldı. Çalışma Ziyaretinin

TURMEPA’nın Mavi Bir Çanakkale Boğazı için Başlattığı Proje İlk Etabıyla ‘Vira’ Dedi

TURMEPA’nın Mavi Bir Çanakkale Boğazı için Başlattığı Proje İlk Etabıyla ‘Vira’ Dedi

  Muhtar ve balıkçılar Çanakkale Boğazı’nı korumak için TURMEPA’ya destek veriyor TURMEPA’nın MITSUI & CO., Ltd. Çevre Fonu hibesi ve İÇDAŞ A.Ş. desteğiyle hayata geçirdiği Çanakkale Deniz Aşıkları – Çanakkale İçin Mavi Adım Projesi kapsamında Lapseki, Eceabat, Gelibolu muhtarları ve Çanakkale Su Ürünleri Kooperatifler Birliği üyeleriyle buluştu. DenizTemiz Derneği/ TURMEPA’nın Ocak 2016’da başlattığı, Çanakkale’de Türk


Atatürk’ün En Büyük Projesi: SÜMERBANK

Atatürk’ün En Büyük Projesi: SÜMERBANK

Bir grup genç bir araya gelerek, Atatürk’ün projesi olan Sümerbank’ın unutulmaması ve yaşatılması için dernekleşerek, hatıra kumaşlar ve defileler organize ediyor. Bu gençlere kulak verir misiniz? Bu fikir nasıl doğdu? Bu fikir akademik bir araştırma yapılırken başladı. Kurucu üyelerimizden Kamile Köseoğlu tarafından incelenen Sümerbank Fabrikası ve Basmaları, araştırmalar devam ettikçe aslında ne büyük bir değerin,