Projelerden Haberler

TÜBİTAK-NRF Ortak Proje Çağrısı Mart’ta Açılacak

TÜBİTAK-NRF Ortak Proje Çağrısı Mart’ta Açılacak

TÜBİTAK ile Güney Kore Ulusal Araştırma Vakfı (NRF) arasında imzalanmış olan “Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Protokolü” çerçevesinde, 2018-2020 yıllarında desteklenmek üzere ikili işbirliği çağrısı açılacaktır. 2523 kodlu programa başvurular 1 Mart 2017’den itibaren alınmaya başlanacak olup,  son başvuru tarihi 3 Nisan 2017’dir. Ortak araştırma projesi önermek isteyen Türk bilim insanlarının, projeyi birlikte gerçekleştirecekleri Güney Koreli araştırma kuruluşunda

Avrupa Komisyonundan “Kültürel Çeşitliliğin Avrupası” Pilot Proje Çağrısı

Avrupa Komisyonundan “Kültürel Çeşitliliğin Avrupası” Pilot Proje Çağrısı

Pilot proje çağrısı yerel ve bölgesel paydaşlara, kamu otoritelerine, STK’lara, gençlik kurumlarına, okullara, sivil toplum ve AB ülkelerinden yurt dışı temsilcilikleri de dahil olmak üzere tüm kuruluşlara yöneliktir. Başvurmak için son tarih 28 Şubat 2017‘dir. Pilot projenin amaçları aşağıdaki gibidir. -Eğitimlere, seminerlere, çalıştaylara ve konferanslara Avrupa kültürel çeşitliliğinin özgünlüğünün sürdürülmesi ve çeşitlilikte birleşmenin teşvik edilmesi


Biyo-Tabanlı Endüstriler Ortak Girişimi Bilgi Günü ve Proje Pazarı Etkinliği

Biyo-Tabanlı Endüstriler Ortak Girişimi Bilgi Günü ve Proje Pazarı Etkinliği

Biyo-Tabanlı Endüstriler Ortak Girişimi (BBI JU) 2017 Yılı Çağrısı’na yönelik 4. Bilgi Günü ve Proje Pazarı Etkinliği, 28 Nisan 2017 tarihinde Brüksel’de düzenlenecektir. Avrupa Komisyonu ve sanayi firmalarından üst seviye konuşmacıların katılacağı etkinlikte, Avrupa’da biyoekonomi sektöründeki fırsatların tanıtımı yapılacak, BBI JU Program Ofisi tarafından 2017 Yılı Çağrısı için nasıl başarılı proje hazırlanabileceği hakkında detaylı bilgi

“Erkeklik İstisnai Bir Durumdur” Sergisi Fotoğraflarını Bekliyor

“Erkeklik İstisnai Bir Durumdur” Sergisi Fotoğraflarını Bekliyor

Erkeklik İstisnai Bir Durumdur (EİBD) her türlü katılıma açık bir fotoğraf sergisi projesidir. Siz de toplumsal cinsiyet eşitliğine işaret eden veya eşitsizliği eleştiren yaratıcı fotoğraflarınızı paylaşarak, fotoğraflarınız Türkiye’nin birçok ilinde eş zamanlı sergilerde sergilenmesini sağlayabilirsiniz. Çektiğiniz fotoğrafları 26 Şubat 2016 tarihine kadar gönderebilirsiniz. “Erkeklik İstisnai Bir Durumdur ” Fotoğraf Sergisi’nde gündelik hayatta ezberlenen ve yaratılan


Koç Üniversitesi’nden Sosyal Girişimcilere İş Geliştirme Fırsatı

Koç Üniversitesi’nden Sosyal Girişimcilere İş Geliştirme Fırsatı

Koç Üniversitesi Sosyal Etki Forumu (KUSIF), UniCredit Foundation ve Vehbi Koç Vakfı ortaklığıyla Türkiye’deki sosyal girişimlerin ekonomik sürdürülebilirliklerini sağlamak ve sosyal etkilerini artırmak amacıyla “Change with Business” projesini başlattı. Türkiye’de ilk kez; finans, yatırım, girişimcilik, sosyal girişimcilik sektörleriyle akademisyen ve kamu kesiminden 20 kişilik uzman grup bir araya geldi ve sosyal girişimlerin finansal mekanizmalara erişimi

QUANTERA 2017 Çağrısı Açıldı

QUANTERA 2017 Çağrısı Açıldı

“QUANTERA” (ERA-Net cofund in quantum technologies) Projesi, Avrupa Komisyonu tarafından, Ufuk 2020 Programı alt alanlarından Yeni ve Gelişen Teknolojiler (Future and Emerging Technologies – FET) alanı kapsamında desteklenmekte olan TÜBİTAK’ın da ortak olduğu 26 ülkeden 32 farklı organizasyonun yer aldığı bir ERA-NET projesidir. Projenin temel amacı, kuantum teknolojilerinde gerçekleştirilecek uluslararası çalışmaları Avrupa Komisyonun da katkı


Yeni Medya Çalışmaları Kongresi Ankara’da Başlıyor

Yeni Medya Çalışmaları Kongresi Ankara’da Başlıyor

Yeni Medya Çalışmaları III. Ulusal Kongresi, Ankara’da konuyla ilgilenen akademisyenlerin, araştırmacıların ve uzmanların bir araya gelmesini ve çocuk, kadın, LGBTİ haklarından sığınmacı haklarına değin bir çok farklı konuda yeni medyanın toplumsal, siyasal, kültürel ve ekonomik etkilerini ve etik sorunların zengin örneklerle ele alınmasını sağlayacaktır. Alternatif Bilişim Derneği tarafından ‘Yeni Medya Çalışmaları III. Ulusal Kongre’ 9-10 Mart

İlle De Bir İş Olsun! Projesi ile Tanışın

İlle De Bir İş Olsun! Projesi ile Tanışın

  Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki mali iş birliği kapsamında geliştirilen Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA-Instrument for Pre Accession)’nın “İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı” bileşeni altında “Dezavantajlı Kişilerin Sosyal Entegrasyonu ile İstihdam Edilebilirliklerinin Geliştirilmesi Hibe Programı” uygulanmaktadır.   Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen söz konusu hibe programı, Sözleşme Makamı olan Çalışma ve


#iamchild Çocuk ve Yetişkinleri Mülteci Çocuklar için Dayanışmaya Çağırıyor

#iamchild Çocuk ve Yetişkinleri Mülteci Çocuklar için Dayanışmaya Çağırıyor

#iamchild, dünyanın dört bir köşesindeki çocuk ve yetişkinleri mülteci çocuklar için dayanışmaya çağırıyor. Katılmak için yapılması gereken şey çok basit: Beş cümle söylemek ve beş hareket yaparak bunu kaydetmek, ardından #iamchild etiketiyle yayınlamak! Hareketlerin nasıl yapıldığını görmek için: http://bit.ly/2gr4ror Facebook sayfası için tıklayınız. #iamchild, dünyanın dört bir köşesindeki çocuk ve yetişkinleri mülteci çocuklar için dayanışmaya

Mektup Kardeşliği Projesine Katılın

Mektup Kardeşliği Projesine Katılın

Mektup Kardeşliği nedir? Mektup Kardeşliği Türkiye’nin dört bir yanından gönüllülerce oluşturulan bir mektuplaşma ağıdır. Bu ağ sayesinde kuzeyden güneye, doğudan  batıya köprüler kurularak kültürel etkileşime destek olunmaya çalışılmaktadır. Proje tamamen bağımsız olarak yürütülmektedir. Mektup Kardeşliğinin temel hedefleri nelerdir? Mektup Kardeşliği projesinin amaçları, Yok olmaya yüz tutmuş mektuplaşma kültürümüzün yeniden canlandırılması ve yaşatılması, Dezavantajı bölgelerdeki kardeşlerimize


Çanakkale Deniz Aşıkları Web Sitesi Açıldı

Çanakkale Deniz Aşıkları Web Sitesi Açıldı

Ocak 2016’dan beri yürüttüğümüz ‘’Çanakkale Deniz Aşıkları-Çanakkale İçin Mavi Adım’’ projemizin resmi web sayfası açıldı. Aşağıda yer alan görsel üzerinden sayfamıza ulaşabilirsiniz.  www.canakkaledenizasiklari.com                              

SESAR Araştırma Projeleri ve Çok Büyük Ölçekli Demonstrasyon Projeleri Çağrısı

SESAR Araştırma Projeleri ve Çok Büyük Ölçekli Demonstrasyon Projeleri Çağrısı

SESAR Ortak Girişimi, Ufuk2020 Programı Akıllı, Temiz ve Entegre Ulaşım Alanı altında yer alan ve Avrupa Hava Trafik Yönetimi’nin yeni teknolojiler ve prosedürler ekseninde geliştirilmesini hedeflemektedir. Bu kapsamda, 15 Aralık 2016 tarihinde SESAR 2020 Araştırma Projeleri ve Çok Büyük Ölçekli Demonstrasyon Projeleri çağrısı yayımlamış olup, ilgili konu başlıklarına başvurular 22 Mart 2017 tarihinde Brüksel saati


ERA-MIN-2 ERA-NET Co-fund Projesi Başladı

ERA-MIN-2 ERA-NET Co-fund Projesi Başladı

Endüstriyel rekabet edilebilirliği güçlendirmek ve döngüsel ekonomiye geçmek için Avrupa’da “ham maddelerle” ilgili Ar-Ge ve innovasyon faaliyetlerinin koodinasyonunu sağlayıp yürütmek amacıyla oluşturulan ERA-MIN-2 ERA-NET Co-fund projesi Ufuk 2020 alt alanlarından “İklim Değişikliği, Çevre, Kaynak Verimliliği ve Ham maddeler” (Climate Action, Environment, Resource Efficiency and Raw Materials)” altında desteklenmektedir. ERA-MIN-2 Projesi 01 Aralık 2016 tarihinde başlamış

Mesleki Eğitim ve İstihdam Konusunda Gençlerin Fikirleri Konulu Araştırma Raporu Yayınlandı

Mesleki Eğitim ve İstihdam Konusunda Gençlerin Fikirleri Konulu Araştırma Raporu Yayınlandı

İzmir, Pi Gençlik Derneği’nin, yürüttüğü ve Türkiye Ulusal Ajansı’nın Erasmus+ programının alt programlarından biri olan “Yapılandırılmış Diyalog; Gençler ve Karar Alıcılar Arasında Toplantılar” kapsamında desteklediği “Genç Bak-İş” Projesi sonuç raporu yayınlandı. Gençlik hakları ve sorunları temelinde çalışmalar yapan Pi Gençlik Derneği; gençlerin, işsizlik sorununa rağmen neden mesleki eğitime yönelmediğine dair, proje gönüllüleri/katılımcıları ile Şubat 2016’


TC Gençlik ve Spor Bakanlığı “Grup Aktiviteleri” Kitabı Yayımlandı

TC Gençlik ve Spor Bakanlığı “Grup Aktiviteleri” Kitabı Yayımlandı

Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim, Kültür ve Araştırma Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve gençlerin iş birliği becerilerini geliştirmesi, problem çözümü, ekip çalışmaları yapabilmelerine olanak sağlayan çeviri eser “Grup Aktiviteleri” kitabı yayımlandı. Pratiğe dayalı, bireysel ve grup olarak yapılabilecek 170 aktivitenin yeraldığı eserde ayrıca, gençlerin proje odaklı deneyler yapmasına, keşfetme, etkili bir iletişim kurmalarının sonuçlarını görme

21. İstanbul Tiyatro Festivali Yerli Proje Başvuruları Başlıyor

21. İstanbul Tiyatro Festivali Yerli Proje Başvuruları Başlıyor

2018 yılında Mayıs ayında gerçekleştirilecek 21. İstanbul Tiyatro Festivali’nin programında yer almak isteyen yerli projeler için başvurular 4 Kasım 2016 – 31 Mart 2017 tarihleri arasında bekleniyor. 2004’ten bu yana Koç Holding Enerji Grubu Şirketleri Aygaz, Opet ve Tüpraş’ın sponsorluğunda düzenlenen ve 2018’de 21. kez gerçekleştirilecek olan İstanbul Tiyatro Festivali’ne katılmak isteyen yerli topluluklar için


2016/R2 Erasmus+ Gençlik Programı Projeleri Başvuru Sonuçları Açıklandı

2016/R2 Erasmus+ Gençlik Programı Projeleri Başvuru Sonuçları Açıklandı

2016/R2 Erasmus+ Ana Eylem 1 Bireylerin Öğrenme Hareketliliği, Ana Eylem 2 Stratejik Ortaklıklar ve Ana Eylem 3 Politika Reformuna Destek-Yapılandırılmış Diyalog proje tekliflerinin değerlendirme süreci tamamlanmıştır. Başvuru sonuçları Türkiye Ulusal Ajansı Resmi Sitesinde yayınlamıştır. Ulusal Ajans’ın sitesinde yer alan habere göre programlara toplam 777 başvuru yapılmış, 82’si desteklenmiştir. Başvuru Sonuçları: Ana Eylem 1 Bireylerin Öğrenme

TÜBİTAK – ANR Ortak Proje Başvuru Çağrısı Açıldı

TÜBİTAK – ANR Ortak Proje Başvuru Çağrısı Açıldı

Ortak proje önermek isteyen Türk bilim insanlarının, projeyi birlikte gerçekleştirecekleri Fransız araştırmacı(lar) ile “proje ortağı” olarak anlaşmaları gerekmektedir. Fransız ortaklar için bir ön başvuru süreci mevcuttur. Ön başvuru son tarihi 27 Ekim 2016 olup, ön başvuru yapmayan Fransız ortakların projeleri ANR tarafından kabul edilmeyecektir. Fransız ortakların başvuru süreçleri için ANR ile temasa geçmeleri gerekmektedir. Fransız


TÜBİTAK – ANR Ortak Proje Başvuru Çağrısı

TÜBİTAK – ANR Ortak Proje Başvuru Çağrısı

Ortak proje önermek isteyen Türk bilim insanlarının, projeyi birlikte gerçekleştirecekleri Fransız araştırmacı(lar) ile “proje ortağı” olarak anlaşmaları gerekmektedir. Fransız ortaklar için bir ön başvuru süreci mevcuttur. Ön başvuru son tarihi 27 Ekim 2016 olup, ön başvuru yapmayan Fransız ortakların projeleri ANR tarafından kabul edilmeyecektir. Fransız ortakların başvuru süreçleri için ANR ile temasa geçmeleri gerekmektedir. Fransız

Mesajınız Var Projesi E-kitabı Yayınlandı

Mesajınız Var Projesi E-kitabı Yayınlandı

Avrupa Birliği Bakanlığı Sivil Toplum Diyaloğu Programı kapsamında Dipnot TV tarafından yürütülen “Mesajınız Var” AB projesi, Türkiye – AB ilişkilerinde toplumların birbirine yönelik algılarının iyileştirilmesini, karşılıklı anlayışın geliştirilmesini ve Türkiye – AB ilişkilerinde toplumun katılımcılığını arttırdı. Çalışmanın amaçları doğrultusunda; AB mali yardımları hakkında iyi örneklerin yaygınlaştırılmasını sağlamak ve Avrupa Birliği hibelerinin günlük hayata ve sosyal


Göç ve İltica Alanında Yeni AB Projeleri

Göç ve İltica Alanında Yeni AB Projeleri

AB’nin Afrika’ya yönelik Acil Durum Güven Fonu kapsamında mali olarak desteklenecek ilk dizi projelerin ardından Birlik, şimdi de toplam bütçesi 41.6 milyon Avro olan ve göç [yönetimini] iyileştirmeye odaklanacak altı yeni eylemi uygulamaya sokacak. AB’nin Afrika’ya yönelik Acil Durum Güven Fonu kapsamında mali olarak desteklenecek ilk dizi projelerin ardından Birlik şimdi de toplam bütçesi 41.6

TaTuTa Projesi ile Gönüllü veya Konuk Olarak Katılabileceğiniz Ekolojik Çiftlik Ziyaretleri

TaTuTa Projesi ile Gönüllü veya Konuk Olarak Katılabileceğiniz Ekolojik Çiftlik Ziyaretleri

TaTuTa, Buğday Derneği tarafından yürütülen “Ekolojik Çiftliklerde Tarım Turizmi ve Gönüllü Bilgi, Tecrübe Takası” projesinin kısa adıdır. TaTuTa projesinin ana amacı Türkiye’de ekolojik tarımla geçinen çiftçi ailelerine mali, gönüllü işgücü ve/veya bilgi desteği sağlayarak ekolojik tarımı teşvik etmek ve sürdürülebilirliğini sağlamaktır. WWOOF güven ve takasa dayalı kültürel ve eğitsel deneyimleri teşvik ederek, sürdürülebilir bir küresel toplum


Koç Üniversitesi Sosyal Etki Forumu’ndan Sosyal Girişimcilere Destek

Koç Üniversitesi Sosyal Etki Forumu’ndan Sosyal Girişimcilere Destek

  Koç Üniversitesi Sosyal Etki Forumu (KUSIF), T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı’nca yürütülen Erasmus+ Programı kapsamında ve Avrupa Komisyonu’ndan sağlanan hibeyle; Mikado Sürdürülebilir Kalkınma Danışmanlığı, Estonya Sosyal Girişimcilik Ağı (SEV) ve Social Value UK(SVUK) işbirliğiyle sosyal girişimcileri destekleyen uluslararası proje başlattı. Koç Üniversitesi Sosyal Etki Forumu (KUSIF), genç sosyal

Türkiye Eğitim Sisteminde Ayrımcılık Raporu Açıklandı

Türkiye Eğitim Sisteminde Ayrımcılık Raporu Açıklandı

Tarih Vakfı ve Uluslararası Azınlık Hakları Grubu (MRG) ortaklığında Avrupa Birliği’nin mali desteğiyle yürütülen “Türkiye’de Eğitim Sisteminde Eşitliğin İzlenmesi” adlı proje kapsamında hazırlanan, “Türkiye Eğitim Sisteminde Renk, Etnik Köken, Dil, Din ve İnanç Temelli Ayrımcılık” raporu kamuoyuyla paylaşıldı. Projenin alan araştırması ve izleme ağı bileşenlerinin derlediği verilere dayanılarak hazırlanan rapor, 2014-2015 Eğitim ve Öğretim Yılında


Yeşilay, Uyuşturucu Bağımlılığında Danışmanlık Hizmetine Başlıyor

Yeşilay, Uyuşturucu Bağımlılığında Danışmanlık Hizmetine Başlıyor

Yeşilay’ın, İstanbul Kalkınma Ajansı’nın desteğiyle kuracağı “Yeşilay Danışmanlık Merkezi” (YEDAM) sayesinde uyuşturucu madde bağımlıları ve aileleri ücretsiz olarak online, telefondan ve yüz yüze danışmanlık alıp, psikolojik desteklerden yararlanabilecek. Kuruluşundan bu yana uyuşturucu madde bağımlılığında önleme faaliyetleri yürüten Yeşilay, artık danışmanlık aşamasında da süreçte rol alıyor. İstanbul Kalkınma Ajansı’nın desteğiyle hayata geçecek Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM)