Programlardan Haberler

Rekabetçi Sektörler Programı Proje Çağrısı Son Başvuru Tarihi Uzatıldı

Rekabetçi Sektörler Programı Proje Çağrısı Son Başvuru Tarihi Uzatıldı

Yeni dönem proje teklif çağrısı 6 Nisan 2017 itibariyle başlamıştır. Çağrı başvuruları 5 Temmuz 2017 saat 17:00’a kadar kabul edilecektir. Bu çağrı kapsamında “İmalat Sanayii”, “Araştırma ve Geliştirme” ve “Teknoloji Transferi ve Ticarileşme” faaliyet alanlarında proje teklifleri sunulabilecektir. Başvurular elektronik sistem aracılığı ile yapılacaktır, ayrıca yine elektronik sistemden üretilen basılı başvuru formları da Bakanlığımıza 12 Temmuz 2017 tarihi 17:00’a

ERA.Net RUS PLUS Bilim ve Teknoloji Alanında Ortak Çağrısı Açıldı

ERA.Net RUS PLUS Bilim ve Teknoloji Alanında Ortak Çağrısı Açıldı

ERA.Net RUS PLUS Projesi AB Üye ve ilişkili ülkeleriyle Rusya arasında bilimsel ve teknolojik araştırma alanlarında geniş tabanlı ve etkin bir işbirliğini hedeflemektedir. Bu kapsamda, ERA.Net RUS PLUS Avrupa araştırma programları arasında önemli bir yer tutmakta ve bu programın en önemli hedefi olan, ulusal ve bölgesel seviyede Rusya’ya yönelik olarak sürdürülen araştırma faaliyetlerinin koordine edilmesi


STEM ile Girişimde Yeni Ufuklar

STEM ile Girişimde Yeni Ufuklar

ABD Büyükelçiliği ‘Küçük Ölçekli Hibe Programı’ kapsamında TÜRKONFED tarafından 2017 Temmuz ve Ağustos ayları içerisinde gerçekleştirilecek olan ‘STEM İLE GİRİŞİMDE YENİ UFUKLAR’ projesi; İstanbul’da bulunan 2017-2018 Eğitim Öğretim yılı içerisinde lise de 3. / 4. sınıfa geçecek toplam 30 liseli gence girişimciliği aşılamak üzere 3 modülden oluşturulan ve uygulama odaklı gerçekleşecek bir eğitim ve paylaşım

Avrupa Birliği’nin finansmanını sağladığı nakit yardımı programı Türkiye’de yarım milyon sığınmacıya ulaşıyor

Avrupa Birliği’nin finansmanını sağladığı nakit yardımı programı Türkiye’de yarım milyon sığınmacıya ulaşıyor

Yenilikçi yardım programı ile aylık nakit yardımı alan Türkiye’deki sığınmacıların sayısı bu hafta 500.000’e ulaştı ve bu sayı her geçen gün artıyor. Avrupa Birliği tarafından finansmanı sağlanan Sosyal Uyum Yardım Programı (SUY) Türkiye’de yaşayan ihtiyaç sahibi sığınmacıları; gıda, kira, ilaç ve giysi gibi temel ihtiyaçlarını karşılamaları için Kızılaykart adı verilen bir banka kartı aracılığıyla destekliyor.


Birleşik Krallık ile Öncelikli Alanlar Etkinlik Düzenleme Desteği Programı Çağrısı Açılıyor

Birleşik Krallık ile Öncelikli Alanlar Etkinlik Düzenleme Desteği Programı Çağrısı Açılıyor

Katip Çelebi-Newton Fonu kapsamında Türkiye ile Birleşik Krallık arasında ikili işbirliği imkânlarının geliştirilmesi için yapılan çalışmalar doğrultusunda iki ülkedeki üniversite/kurum/kuruluşlarda çalışan bilim insanlarına yönelik, bilimsel ve teknolojik işbirliğini geliştirmeyi hedefleyen yeni çağrı açılıyor. TÜBİTAK – BİDEB tarafından 2223 – D İşbirliği ve Öncelikli Alanlarla İlgili Etkinlik Düzenleme Desteği Programı kapsamında açılan çağrılarla ortak araştırma projeleri

ABD ile Öncelikli Alanlar Etkinlik Düzenleme Desteği Programı Çağrısı Açılıyor

ABD ile Öncelikli Alanlar Etkinlik Düzenleme Desteği Programı Çağrısı Açılıyor

Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri (ABD) arasında ikili işbirliği imkânlarının geliştirilmesi için yapılan çalışmalar doğrultusunda iki ülkedeki üniversite/kurum/kuruluşlarda çalışan bilim insanlarına yönelik, bilimsel ve teknolojik işbirliğini geliştirmeyi hedefleyen yeni çağrı açılıyor. TÜBİTAK – BİDEB tarafından 2223 – D İşbirliği ve Öncelikli Alanlarla İlgili Etkinlik Düzenleme Desteği Programı kapsamında açılan çağrılarla ortak araştırma projeleri oluşturma ve


Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı Başvuruları Başladı

Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı Başvuruları Başladı

Mühendislik ve Teknoloji, Tıbbi Bilimler, Tarımsal Bilimler, Sosyal Bilimler ve Beşeri Bilimler alanlarında öğrenci, öğretmen ve bilim insanı/araştırmacıların ilgili alanlarda bilimsel ve güncel bilgileri edinmesine katkı sağlamak amacı ile yurt içinde düzenlenecek olan teorik/uygulamalı kurs ve seminer gibi bilimsel eğitim etkinliklerine destek sağlanacaktır. DESTEK VERİLECEK BİLİMSEL ETKİNLİKLER (1) TÜBİTAK’ın kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği/protokol yaparak,

UNESCO-UNAM Jaime Torres Bodet Sosyal Bilimler, Beşeri Bilimler ve Sanat Ödülü

UNESCO-UNAM Jaime Torres Bodet Sosyal Bilimler, Beşeri Bilimler ve Sanat Ödülü

2014 yılındaki UNESCO Yürütme Kurulunda kararı alınan ve Meksika Ulusal Özerk Üniversitesi (UNAM) tarafından maddi olarak desteklenen bu Ödülün amacı; bilginin ve toplumun kalkınmasına sanat ile sosyal ve beşeri bilimlerde öğretme ve araştırma ile olağanüstü katkı sağlayan kişilerin, toplulukların veya uluslararası kurumların mükâfatlandırılmasıdır. Anılan ödül ile insanlık değerlerinin gelişmesi, dağılması ve korunmasına katkı verebilecek öncü


KOSGEB Destekli Krediyi Kullanamayan KOBİ’ler İçin Süre Uzatıldı

KOSGEB Destekli Krediyi Kullanamayan KOBİ’ler İçin Süre Uzatıldı

28 Nisan 2017 olarak belirlenen Kredi kullandırım işlemlerinin son başvuru tarihi 02 Haziran 2017 tarihine kadar uzatıldı. 2017 Yılı KOSGEB Sıfır Faizli İşletme Kredisi Faiz Desteğine hak kazanan KOBİ’lerden bankalardaki iş ve işlemlerinden dolayı şu ana kadar krediyi kullanamayanların yoğun talebi üzerine kredi kullandırım süresi 02 Haziran 2017 tarihine kadar ızatıldı. 10 – 20 Şubat

EIG CONCERT-Japan Ortak Çağrısı Açıldı

EIG CONCERT-Japan Ortak Çağrısı Açıldı

Japonya ile Avrupa ülkeleri arasında araştırma ve teknoloji geliştirme faaliyetlerinin koordinasyonunu hedefleyen bağımsız bir platform olan Avrupa Çıkar Grubu (European Interest Group-EIG) CONCERT-Japan kapsamında “Verimli Enerji Depolama ve Dağıtımı” alanındaki ortak çağrı 2 Mayıs 2017 tarihinde açılmıştır. EIG CONCERT-Japan Ortak Çağrısı kapsamında bu alanda çok ortaklı üç yıllık araştırma projeleri desteklenecektir. Çağrıya proje önerisi sunmak


AR-GE İşbirlikleri Zirvesi ve Fuarı Katılımcılarını Bekliyor

AR-GE İşbirlikleri Zirvesi ve Fuarı Katılımcılarını Bekliyor

T.C. Kalkınma Bakanlığı ve T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ‘nın himayelerinde Türkiye’de faaliyet gösteren Araştırma Altyapılarının ön plana alındığı, Üniversite, Kamu ve Özel sektör arasında Ar-Ge İşbirliklerinin geliştirilmesi amacı ile 3-5 Mayıs 2017 tarihleri arasında İstanbul Pullman Hotel Kongre ve Fuar Merkezi’nde “Ar-Ge İşbirlikleri Zirvesi ve Fuarı” gerçekleştirilecektir. Bu etkinlikte üniversitelerin ve firmaların bünyesinde

2017 KOÇ-KAM Araştırma Ödülleri Başvuruları Başladı

2017 KOÇ-KAM Araştırma Ödülleri Başvuruları Başladı

Koç Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi (KOÇ-KAM) olarak KOÇ-KAM Araştırma Ödülleri programımızla Türkiye’de toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmaları konulu araştırma projelerini desteklemeye devam ediyoruz. Desteklenecek bilimsel araştırmaların toplumsal esenliğe hizmet edecek politikalara yönelik önemli bir katkı sağlayacağını öngörmekteyiz. Araştırma önerileri; toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmaları alanında, Türkiye ile ilişkili veya


Öğrenciler için Avustralya’da Tatil ve Çalışma Fırsatı

Öğrenciler için Avustralya’da Tatil ve Çalışma Fırsatı

8 Aralık 2005 tarihli Çalışma ve Tatil Vizesi Mutabakat Muhtırası çerçevesinde, Çalışma ve Tatil (Work and Holiday) Vize Programı kapsamında vatandaşlarımıza Avustralya’da azami on iki (12) ay süreyle ikamet etme hakkı tanıyan Çalışma ve Tatil Vizesi verilebilmektedir.   Vize Programına katılmak isteyen T.C. vatandaşı öğrencilerimizin söz konusu vize için yapacakları başvurularını gerekli evraklarla birlikte (Gerekli

Uluslararası Hızlandırıcı Destek Programı ile İşinizi Yurt Dışına Taşıyor

Uluslararası Hızlandırıcı Destek Programı ile İşinizi Yurt Dışına Taşıyor

KOSGEB Uluslararası Hızlandırıcı Destek Programının amacı; Ar-Ge ve inovasyon faaliyetleri ülkemizde gerçekleştirilen teknolojik ürünlerin uluslararası pazarlarda yer alması, ihracatın arttırılması, yerli teknoloji yoğun başlangıç işletmelerinin gelişmiş girişimcilik ekosistemleri içerisinde yer alması için, uluslararası kuluçka merkezi kurulmasını ve işletmelerin hızlandırma programlarına katılmasını desteklemektir. Programın Kapsamı  Bu program, a)Uluslararası Kuluçka Merkezi Kurma Programı b)Uluslararası Hızlandırıcı Programı  olmak


Araştırma ve Yenilikçi Projeler Çağrısı Başvuruları Alınmaya Başladı

Araştırma ve Yenilikçi Projeler Çağrısı Başvuruları Alınmaya Başladı

Tek aşamalı başvuru sürecini benimseyecek JFS2017, çağrıya katılım sağlayan Güneydoğu Asya ve Avrupa ülkelerinin öncelikli alanlarına göre, aşağıda verilen tematik alanlarda açılacaktır. Sağlık Antimikrobiyal İlaç Direnci Yeni Çıkan Bulaşıcı Hastalıklar İklim Değişikliği/ Çevre Gıda Üretim Sistemlerinin Adaptasyonu / Esnekliği İklim Değişikliğinin Ekosisteme ve Biyoçeşitliliğe Etkileri Projeler, her ülkenin kendi ulusal destek programlarında yer alan kurallara

Sabancı Üniversitesi’nden Yeni Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Programı

Sabancı Üniversitesi’nden Yeni Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Programı

Sabancı Üniversitesi yeni bir doktora programı açtığını duyurdu. Disiplinler-arası ve üstü bir program olarak Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları (Gender Studies), doktora öğrencilerine toplumsal cinsiyet analizini biçimlendiren kavram, yöntem ve en ileri araştırmaları sunmak amacıyla, cinsiyet ve toplumsal cinsiyet ilişkilerinin toplumsal, siyasal, ekonomik ve kültürel formasyonlarda nasıl yerleşik bir halde bulunduğunu geniş bir akademik arka plan aracılığıyla


EMBO Uzun Dönem Bursları İçin Başvurular Artık Sürekli Açık

EMBO Uzun Dönem Bursları İçin Başvurular Artık Sürekli Açık

EMBO, Yaşam bilimleri alanında araştırma faaliyetleri gerçekleştiren genç bilim insanlarının doktora sonrası çalışmalarında finansal kaynak sağlama olanağını artırmak için Uzun Dönem Burs Programı’nda (Long Term Fellowship-LTF) önemli bir değişiklik yaptı. Bu değişikliğe göre, anılan burs programı LTF’ye başvurular, yılda iki kereden sürekli açık hâle getirildi. Bundan sonra, LTF’den faydalanmak isteyen araştırmacılarımız, tüm yıl programa başvuruda

Glasgow 2018 Avrupa Şampiyonası Gönüllü Takımına Katılın

Glasgow 2018 Avrupa Şampiyonası Gönüllü Takımına Katılın

  2-12 Ağustos 2018 tarihleri arasında düzenlenecek olan “Glasgow 2018 Avrupa Şampiyonası” için gönüllü çağrısı yapıldı. Sporcular, yetkililer, medya ve izleyicilere sunulacak deneyimde önemli bir rol oynamaya hazır 3 binin üzerinde gönüllüye ulaşmayı hedefleyen Glosgow 2018, dünyanın dört bir yanından gelen başvurularla büyük ilgi gördü. Şampiyona çerçevesinde hayata geçecek Gönüllülük Programı, şehirde daha önce düzenlenen


Güneydoğu Asya-Avrupa Ortak Fonlama – Araştırma ve Yenilikçi Projeler Çağrısı

Güneydoğu Asya-Avrupa Ortak Fonlama – Araştırma ve Yenilikçi Projeler Çağrısı

Ortak Fonlama Planı (Joint Funding Scheme – JFS)’nın hedefi, Güneydoğu Asya ve Avrupa Ülkeleri’nde araştırma faaliyetlerinde bulunan bilim insanlarını ve girişimcileri bir araya getirerek ortak Ar-Ge alanlarında işbirlikleri kurmalarını sağlamaktır. JFS, Güneydoğu Asya ve Avrupa arasında ortak araştırma ve yenilik aktivitelerini geliştirmek üzere sistematik bir yaklaşım geliştirmek istemektedir. Bu işbirliklerinin sürdürülebilir ortaklıklara dönüşmesi amacıyla aşağıdaki

EMBO Uzun Dönem Bursları İçin Başvurular Artık Sürekli Açık

EMBO Uzun Dönem Bursları İçin Başvurular Artık Sürekli Açık

EMBO, Yaşam bilimleri alanında araştırma faaliyetleri gerçekleştiren genç bilim insanlarının doktora sonrası çalışmalarında finansal kaynak sağlama olanağını artırmak için Uzun Dönem Burs Programı’nda (Long Term Fellowship-LTF) önemli bir değişiklik yaptı. Bu değişikliğe göre, anılan burs programı LTF’ye başvurular, yılda iki kereden sürekli açık hâle getirildi. Bundan sonra, LTF’den faydalanmak isteyen araştırmacılarımız, tüm yıl programa başvuruda


Lisans Öğrencilerine Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Programı ve Avrupa Dil Portfolyosu Kursu

Lisans Öğrencilerine Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Programı ve Avrupa Dil Portfolyosu Kursu

TÜBİTAK BİDEB-2229 desteğiyle Hacettepe Üniversitesi tarafından 11 Eylül 2017 – 17 Eylül 2017 tarihleri arasında Antalya Falez Uygulama Oteli’nde yapılması planlanan ‘Lisans Öğrencilerine Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Programı ve Avrupa Dil Portfolyosu Kursu’nda sınırlı sayıda katılımcı yer alacak, ilgi ve yeterlik açısından belli ölçütler dikkate alınarak katılımcı seçimi yapılacaktır.  Proje kapsamında yer alan ve

UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı 2017 Başvuruları Başladı

UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı 2017 Başvuruları Başladı

UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağına başvurular 16 Haziran 2017* gece yarısına kadar yapılabilmektedir. 2004 yılında kurulan Yaratıcı Şehirler Ağı, yaratıcılığı sürdürülebilir kentsel kalkınma ve yenilenmenin sağlayıcısı ve yönlendiricisi olarak kabul eden şehirlerde ve bu şehirler arasında işbirliğini teşvik etmektedir. Günümüzde Ağ, 54 ülkeden 116 şehri ortak hedefle bir araya getirmektedir: yaratıcılığı ve kültür endüstrilerini yerel kalkınma


UNESCO-Kalinga 2017 Yılı Bilimin Popülerleştirilmesi Ödülü

UNESCO-Kalinga 2017 Yılı Bilimin Popülerleştirilmesi Ödülü

UNESCO-Kalinga Bilimin Popülerleştirilmesi Ödülünün amacı; ulusal, bölgesel ya da uluslararası olarak topluma, bilim, araştırma ve teknolojiyi yorumlamaya katkıda bulunan, yazar, editör, öğretim görevlisi, radyo/televizyon program yönetmeni ya da film yapımcısı gibi seçkin kariyere sahip kişilerin çabalarını ödüllendirmektir. Bu kişilerin, toplum refahının gelişmesinde, ulusların kültürel mirasının zenginleştirilmesinde ve insanlığın sorunlarının çözümünde; bilim, teknoloji ve araştırmanın rolü

Cazibe Merkezleri Programı Başvuru Süreci Başladı

Cazibe Merkezleri Programı Başvuru Süreci Başladı

Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak illerinin dâhil olduğu 23 ilde özel sektöre yönelik olarak geliştirilen Cazibe Merkezleri Programı kapsamında başvurular alınmaya başlanmıştır. Görece az gelişmiş bölgelerdeki yatırım ortamını canlandırarak istihdam, üretim ve ihracatı artırmak yoluyla bölgeler arası gelişmişlik farklarını azaltmak amacıyla gerçekleştirilecek olan özel sektör yatırımlarına Cazibe Merkezleri Programı kapsamında destek verilecektir. Yeni yatırım projeleri


SOLAR-ERA.NET Cofund 2017 Yılı Çağrısı Açıldı

SOLAR-ERA.NET Cofund 2017 Yılı Çağrısı Açıldı

Ufuk2020 Programı kapsamında, TÜBİTAK’ın katıldığı bir proje olan SOLAR-ERA.NET Cofund, Avrupa ülkeleri arasında güneş enerjisinden elektrik edilmesi konularında sanayinin yürüttüğü çalışmalarda araştırma ve geliştirme ortaklarının kurulması ve güneş enerjisinden elektrik elde edilmesi konusunda sanayi uygulamalarının arttırılması amacıyla oluşturulmuştur. SOLAR-ERA.NET projesi güneş enerjisinden elektrik elde edilmesi konusunda tematik alanların belirlenmesini, fotovoltaik ve konsantre güneş enerjisi (PV