KARİTAŞ Proje Yöneticisi (Project Manager) Arıyor- İstanbul


karitas_vakfı

İŞ ÜNVANI: PROJE YÖNETİCİSİ, İstanbul

 

İş Ünvanı:               Proje Yöneticisi

Başlangıç tarihi:   15 Kasım 2016

Raporlama:            Program Yöneticisi

Yer:                         İstanbul

 

Arka plan

 

İnsani yardım alanında çalışan, uluslararası ve kar amacı gütmeyen bir sivil toplum kurumu olan KARİTAS VAKFI, İstanbul’da mülteciler için bir destek programı sürdürmektedir.

Bu program için, en az 3 yıl iş deneyimi ve kapsamlı proje yönetimi bilgisine sahip olan bir Proje Yöneticisi aranmaktadır. Proje yöneticisinin esas sorumluluğu, ana hedefi, yapılacak temel insani ihtiyaç tespitleri çerçevesinde, İstanbul’da mültecilere yardım hizmetleri sunmak olarak planlanmış bir projenin uygulanmasını yönetmektir.

 

Beklenen başlıca sorumluluklar:

 • Projenin hedefi, zaman planı, etkinlikleri, mantıksal çerçevesinin içeriğine hakim olmak
 • Projenin insani yardım standartlarını göz önünde bulundurarak, eksiksiz uygulanmasını sağlamak
 • Proje bütçesini yönetmek ve finans yöneticisi ile finans raporlarını düzenli olarak takip etmek
 • Projenin tüm raporlarını zamanında hazırlanmasını sağlamak
 • Projenin masraflarını yönetmek ve belirlenen kurallar çerçevesinde proje masraflarını program yöneticisine onaylatmak
 • Projenin tüm finans kayıtlarını ve bu kayıtların belgelerinin düzenli bir şekilde saklandığını takip etmek
 • Proje ekibinin projenin hedefleri, zaman planlaması ve mantıksal çerçevesine göre işe başlamalarına ve bu süreçte gerekli eğitimleri almalarına öncülük etmek
 • Proje ekibinin idaresini ve motivasyonunu sağlamak, tüm etkinliklerin, proje ile ilişkili eylemlerin koordine edilmesini ve ekibin hedefler çerçevesinde doğru yönlendirilmesini sağlamak
 • Proje için düzenli bir kayıt ve dosyalama sistemini sürdürmek.
 • Projenin tüm paydaşları (ilgili devlet birimleri, STK’lar, toplum liderleri, faydalanıcılar) ile gerekli iletişimi kurmak ve sürdürmek. Program yöneticisinin uygun gördüğü İstanbul içi veya dışındaki toplantılara projeyi ya da kurumu temsilen katılmak
 • Program yöneticisine düzenli olarak ilerleme raporları sunmak ve proje final raporlarını sonuçlandırmak
 • Proje ile ilgili yapılacak değerlendirmelere katılmak

Aranan özellikler:

 

 • İnsani yardım konularına açık bir adanmışlık
 • Proje yöneticiliği alanında kapsamlı bilgi ve en az 3 yıl çalışma deneyimi
 • Lisans derecesi (tercihen Yüksek Lisans derecesi)
 • İletişim konusunda yetkin olma
 • Türkçe’yi ve İngilizce’yi yazılı ve sözlü, profesyonel olarak çok yetkin kullanabilme. Arapça, Fransızca bilgisi tercih sebebidir
 • Ekibi etkin bir şekilde yönlendirebilme, önderlik edebilme
 • Hesapverilebilirlik ilkesine adanmışlık
 • Devam eden Yüksek lisans ya da doktora eğitimlerinin bulunmaması
 • TC vatandaşlığı

 

Lütfen, başvurularınızı (özgeçmişiniz, motivasyon mektubunuz ve referans mektubu) ile karitasvakfi@gmail.com adresine gönderin. Erken başvurulara öncelik verilecektir. Başvurunuzda, başvurduğunuz pozisyon ve şehri belirtmeniz gerekmektedir.

Boş e-posta ile gönderilen, motivasyon mektubu olmadan yapılan başvurular değerlendirilmeyecektir.

 

JOB TITLE: PROJECT MANAGER, Istanbul

 

Position:           Project Manager

Start Date:       15 November 2016

Reporting to:   Program Manager

Location:          Istanbul

 

Background

 

Working in the field of humanitarian aid, an international, non-governmental organization KARITAS FOUNDATION continues a support program for refugees in Istanbul. For this program, the organization is looking for a Project Manager with at least three years of work experience and good knowledge about project management. The main responsibility of the project manager will be managing the project which has the main objective of providing support services to refugees in the framework of assessed basic humanitarian needs.

Expected Key Responsibilities:

 

 • Possess a thorough understanding of the project’s objectives, time plan, activities and logical framework
 • Ensure the sound implementation of the project according to humanitarian relief standards
 • Manage the project budget in accordance with the planned activities and maintain regular oversight of the financial reports prepared by the financial manager
 • Having a responsible role in the timely preparation of all the reports
 • Approve and manage all the expenses of the project and getting the approval of the program manager in this subject in accordance with previously set rules
 • Monitor all financial records and ensure that the supporting documents for the project are securely retained
 • Provide guidance to project staff to start in accordance with the project’s objectives, time planning, logframe; and throughout this process to lead trainings where required
 • Manage and motivate the project team, ensuring all activities are co-ordinated effectively
 • Maintain a sound record and file keeping system for the project.
 • Establish and maintain communication with all project stakeholders, including relevant state officials, NGOs, community leaders and beneficiaries. Participate to the meetings representing the project or the organization with approval of the program coordinator
 • Submit regular progress reports to program manager and complete all final reports
 • Participate to any evaluations related with project

Required qualifications:

 

 • A clear commitment to humanitarian aid work
 • Comprehensive knowledge in project management and at least 3 year work experience
 • BA degree (MA degree is an asset)
 • Strong communication skills
 • Strong and professional command of Turkish and English. Arabic and French will be an asset.
 • Ability to orientate, to lead the team efficiently
 • Clear commitment to accountability principle
 • Not having an ongoing MA or PHD study
 • Turkish Republic citizenship

 

Please send your CV, motivation letter and reference letter to karitasvakfi@gmail.com Earlier applications will be prioritized. It is required to state the name of the position and the city you want to work in your application.

Applications done without motivation letters and sent with blank e-mails will not be evaluated.

 

Bir cevap yazın