Karitas Foundation is looking for Finance Officer


karitas_vakfı
Position Title: Finance Officer
Name of the organization: Karitas Foundation, Turkey
Reports to: Head of Finance
     

Karitas Foundation, a humanitarian aid organization is seeking a finance officer in Istanbul. 

Finance officer will;

 • work for financial book keepings and disbursements
 • verify  and organize files of all vouchers, supporting documents
 • prepare bank order forms and submit to finance coordinator for approval
 • work together with project coordinators
 • consolidate and review of budgets
 • prepare financial reports for project and program coordinators
 • ensure that all financial procedures are in line with Karitas policies and financial manual
 • ensure that Karitas’s regularized standard rules and record keeping is achieved in all financial procedures
 • maintain proper physical files and computer files and folders to enable easy retrieval of information by the organisation and others
 • work 40 hours per week

The candidate shall have; 

 • clear humanitarian commitment
 • BA in Accounting, Finance, Business, Administration or finance-related degree
 • knowledge, experience of working with accounting software
 • good knowledge of excel
 • experience of at least 2 years working in a related work
 • strong interpersonal, communication and organizational skill
 • good understanding of the value of team work
 • have an ability to work within a multi-disciplinary and also multi-cultural surrounding
 • have excellent written skills in English and Turkish
 • reference letters

The following attributes are also desirable:

 • previous work experience in an NGO or humanitarian aid

Please send your application (your CV, motivation letter and reference letters) until November the 5th, 2016 to:

karitasvakfi@gmail.com

Görev Ünvanı: Finans elemanı
Kurumun Adı: Karitas Vakfı, Türkiye
Rapor vereceği kişi: Finans Yöneticisi
     

İnsani yardım kuruluşu, Karitas Vakfı, İstanbul’da çalışmak üzere finans çalışanı aramaktadır.

Finans çalışanı:

 • finans kayıtlarını tutacak, ödemeleri gerçekleştirecek
 • bütün makbuz, fatura ve destekleyici belgeleri kontrol edip dosyalamasını gerçekleştirecek
 • banka ödeme talimatlarını hazırlayacak ve program koordinatörünün onayına sunacak
 • proje koordinatörleri ile iletişim halinde çalışacak
 • bütçelerin hazırlaması, bütçe revizyonu işlerinde görev alacak
 • proje ve program yöneticilerine finans raporlamaları hazırlayacak
 • bütün finans işlemlerinin Karitas ilkeleri ve Karitas finans klavuzu ile uyumlu olduğundan emin olacak
 • her finans işlemi için Karitas’ın standart kurallarının ve kayıt tutmaların/belge saklamanın düzenli olarak gerçekleştirildiğinden emin olacak
 • gerek elektronik gerek matbu dosyalama ile gerekli evraklara kolay hızlı erişimi sağlayacak
 • haftada 40 saat çalışacaktır.

 Adaylarda aranan özellikler:

 • insani yardım ilkelerine adanmışlık
 • muhasebe, Finance, Ticaret, İşletme lisans derecesi  ya da Finans alanında ilgili başka dereceler
 • muhasebe programları ile ilgili çalışma bilgisi, deneyimi
 • excel programı yetkin kullanabilme
 • ilgili bir alanda en az 2 yıl çalışma deneyimi
 • güçlü iletişim ve organizasyon becerileri
 • ekip çalışmasının anlamını/değerini bilme
 • çok disiplinli ve çok kültürlü bir çevrede çalışabilme
 • çok iyi İngilizce ve Türkçe yazı ve konuşma dili hâkimiyeti
 • referans mektupları

Ayrıca adaylara yardımcı olacak nitelikler

 • Sivil toplum kuruluşlarında ya da insani yardım alanında çalışma deneyimi

Lütfen başvurularınızı (özgeçmişiniz, motivasyon mektubunuz ve referanslarınız) 05 Kasım 2016’ya kadar aşağıdaki adrese gönderiniz.

karitasvakfi@gmail.com

Bir cevap yazın