Kapatılan Üniversitelerin Erasmus Hareketliliğine Dair Duyuru


erasmus-plus-logo

15 Temmuz 2016 tarihinde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından girişilen kanlı ve menfur darbe girişiminin akabinde ilan edilen Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında 23 Temmuz 2016 tarihinde çıkarılan 667 sayılı KHK ile 15 vakıf yükseköğretim kurumu kapatılmıştır. 667 Sayılı KHK ile kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarında kayıtlı olup da kapatılma tarihi itibarıyla Erasmus Hareketliliğine seçilmiş, başlamış veya dönmüş öğrencilerin ödeme/iade, ders tanınma ve transkript işlemleriyle ilgili olarak aşağıdaki usul ve esaslar belirlenmiştir:

1)      667 Sayılı KHK ile kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarında kayıtlı olup da kapatılma tarihi itibarıyla Erasmus Hareketliliğine katılmış ve/veya dönmüş öğrencilerin iade/ödeme, transkript ve raporlama işlemleri Ek-I’de yer alan Koordinatör Üniversiteler tarafından yürütülecektir. Bu kapsamdaki öğrencilerin ivedilikle, KHK tarihinde kayıtlı bulunduğu kapatılan vakıf üniversitesinin listede yer alan koordinatör üniversitesine, Erasmus Hareketliliğiyle ilgili belgeleriyle (Hibe Anlaşması, misafir eden kurumdan aldığı transkripti, katılım sertifikası…) birlikte başvurması gerekmektedir.  Koordinatör üniversitelerin yapacakları inceleme sonrasında tahakkuk edecek ödeme veya iadelerin usulü ve zamanı bilahare duyurulacaktır.

2)      667 Sayılı KHK ile kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarında kayıtlı olup da kapatılma tarihi itibarıyla Erasmus Hareketliliğine katılmış ve/veya dönmüş öğrencilerin Erasmus Hareketliği sırasında aldıkları derslerin tanınma ve intibak işlemleri yerleştirildikleri yeni üniversiteler tarafından Öğrenim Anlaşmaları (Learning Agreement (LA) ve koordinatör üniversiteler tarafından verilecek Dönüş Sonrası Transkriptleri esas alınarak  yapılacaktır.

3)      667 Sayılı KHK ile kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarında kayıtlı olup da kapatılma tarihi itibarıyla Erasmus Hareketliliğine katılmış ve/veya dönmüş öğrencilerden mezuniyet aşamasına gelmiş bulunanların Erasmus Hareketliliği esnasında almış oldukları derslerin tanınma ve intibak işlemleri Ek-I’de yer alan koordinatör üniversiteler aracılığıyla yapılacaktır.

4)      667 Sayılı KHK ile kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarında kayıtlı olup da kapatılma tarihi itibarıyla Erasmus Hareketliliğine seçilmiş ancak hareketliliğe başlamamış öğrencilerin yerleştirildikleri yeni yükseköğretim kurumlarında Erasmus Hareketliliği için yeniden başvuru yaparak Erasmus seçimlerine katılmaları gerekmektedir. Bu durumdaki öğrencilere -10 puan uygulaması yapılmayacaktır.

5)      KHK tarihinden sonra (23 Temmuz 2016) Erasmus Hareketliliği için yurtdışına çıkmış bulunan öğrenciler Erasmus kapsamında herhangi bir hak (ödeme/tanınma vs) iddiasında bulunamayacaktır.

Kaynak: Ulusal Ajans

EK-I

Kapatılan Yükseköğretim Kurumu Koordinatör Üniversite
Bursa Orhangazi Üniversitesi Bursa Teknik Üniversitesi
Canik Başarı Üniversitesi Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Fatih Üniversitesi İstanbul Üniversitesi
Gediz Üniversitesi İzmir Katip Çelebi Üniversitesi
İpek Üniversitesi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
İzmir Üniversitesi Dokuz Eylül Üniversitesi
Melikşah Üniversitesi Erciyes Üniversitesi
Mevlana Üniversitesi Selçuk Üniversitesi
Murat Hüdavendigar Üniversitesi İstanbul Üniversitesi
Selahaddin Eyyubi Üniversitesi Dicle Üniversitesi
Süleyman Şah Üniversitesi İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Şifa Üniversitesi Ege Üniversitesi
Turgut Özal Üniversitesi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Zirve Üniversitesi Gaziantep Üniversitesi

Bir cevap yazın