İstihdam ve Sosyal Yenilik (EaSI) AB Programına Katılım Anlaşması İmzalandı


Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği arasında imzalanan anlaşma ile İstihdam ve Sosyal Yenilik (Employment and Social Innovation – EaSI) başlıklı Avrupa Birliği Programına katılım sağlanmıştır.

2014-2020 yıllarını kapsayan dönemde nitelikli ve sürdürülebilir istihdam, yeterli sosyal korumanın temini, sosyal dışlanma ve yoksullukla mücadele ile çalışma şartlarının iyileştirilmesi hususlarına destek verilmesi amacıyla oluşturulan Program, yaklaşık 920 Milyon Avro toplam bütçeye sahiptir. Ülkemiz, EaSI Programının Progress ile Mikrofinans ve Sosyal Girişimcilik bileşenlerine katılım sağlayacaktır.

Detaylı bilgi için (http://www.ab.gov.tr/index.php?p=49876) sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Kaynak: T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı