İstanbul Uluslararası Kısa Film Festivali


2016

“İstanbul Uluslararası Kısa Film Festivali”, bugün Türkiye’de gerçekleştirilen uluslararası kısa film festivalleri arasında, en uzun ömürlü ve en deneyimli organizasyon olarak dikkat çekmektedir.
Bu etkinlik, sinema sanatı kapsamında kısa zamanda çok şey anlatma temeline dayanan ve yönetmenlerinin yeteneklerini en özgün biçimde yansıtmalarına olanak tanıyan “kısa film” i desteklemek, ulusal ve uluslararası alanda genç yönetmenlerin seslerini duyurmalarına ortam hazırlamak amacıyla düzenlenmektedir.

Festival 1978 yılında, IFSAK çatısı altında toplanan bir avunç genç tarafından ulusal alanda başlatılmış, programında önceleri sadece Türkiye de üretilmiş filmlere yer vermiş, gördüğü büyük ilgi üzerine 1988 yılından itibaren de uluslararası kimlik kazanmıştır. Etkinlik aslında 38 yaşındadır.

Hiç ara vermeden 38 yıl sürdürülen bu organizasyon, ülkemizde az rastlanan bir örnek olarak önem kazanmaktadır.

Her yıl Kasım ayında gerçekleştirilen ve bir hafta süren festival boyunca Türkiye’den ve yurtdışından yaklaşık 200 seçkin kısa film gösterilmekte, düzenlenen söyleşiler ve atölye çalışmaları ile genç yönetmenlere deneyimli sinemacıların birikimleri aktarılmaktadır.

Bugüne kadar 5400 civarında kısa film gösterilmiş, yaklaşık 1150 yabancı konuk ağırlanmış, 550 söyleşi, 33 atölye çalışması yaşama geçirilmiştir.

Uluslararası bölümde sadece film gösterimleri vardır. Yarışmalı bölüm yoktur. Yabancı kültür merkezleri aracılığı ile ya da doğrudan festivale başvurma yoluyla elde edilen filmler, özenli bir elemeden geçirilmekte, Türkçe alt yazı yapılan filmler üç ayrı salonda, ikişer kez, yönetmenin de katılımıyla seyirciye sunulmaktadır.

Ulusal bölümde ise kurmaca, belgesel, canlandırma ve deneysel filmlerin ayrı ayrı değerlendirildiği bir yarışma bölümü vardır. Seçici kurul tarafından, festivale başvuran tüm ulusal filmler izlenmekte, içlerinden gösterim programına alınacak filmler belirlenmekte, yine aynı kurul tarafından her dalın en iyilerine ödül verilmektedir. Bu yarışmada parasal karşılığı olan bir ödül yoktur. Kazananlara “Festival Onur Plaketi” verilmektedir.

Kısa film alanı sadece amatör sinemacıların ilgi alanı olan bir sinema dünyası değildir. Ülkemizde her ne kadar bu alanın büyük bir bölümünü öğrenci filmleri oluştursa da, dünyanın birçok ülkesinde sinema sektörünün ayrı bir unsuru olarak kabul edilmekte, yapımcı şirketler, TV kanalları, Kültür Bakanlıkları, Yerel Yönetimler tarafından yüksek parasal bütçelerle desteklenmektedir.

Ülkemizde henüz “Ulusal Sinema Merkezi” nin kurulmamış olması, hem kısa filmlerin üretimi hem de dağıtımı konusunda yaşanan sorunların çözümünü sınırlamakta, Kültür Bakanlığımız tarafından verilen çok düşük bütçeli katkılar, kısa filmin yetkin düzeyde varolabilmesini ve sinemamızı yaygın bir şekilde yurt dışında temsil edebilmesini zorlaştırmaktadır.

Uzun bir süre önce, IFSAK yönetiminin festivali sürdürme isteğinden vazgeçmesi üzerine, bu organizasyon Hilmi Etikan’ın başkanlığını yaptığı bağımsız bir tertip komitesi tarafından sürdürülmekte, çok kısıtlı bütçesine karşın saygınlığını ve önemini yitirmeden yoluna devam etmeye çabalamaktadır.

Ayrıca, hazırlanan festival katalogları içerik ve sunum açısından, Türkiye kısa film tarihinde ayrı bir önem taşımakta, sinema belleğimiz için önemli bir başvuru kaynağı oluşturmaktadır.
Tasarımı yapılan www.kisafilm.com web sayfası ise ülkemizdeki kısa film hareketliliğini yaygınlaştırmada büyük bir işlev üstlenmektedir.

Kaynak için tıklayınız.

Bir cevap yazın