İstanbul Kalkınma Ajansı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı (2014)


İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından duyurusu yapılan Doğrudan Faaliyet Desteği’nin detayları aşağıda yer almaktadır. Doğrudan Faaliyet Desteği Programı, 2014-2023 İstanbul Bölge Planı çerçevesinde İSTKA tarafından Bölge plan ve programlarının uygulanmasını sağlayıcı faaliyetlere destek olmak amacıyla yürütülmektedir.

İstanbul Kalkınma Ajansı’ndan:

2014 yılı DFD Programı kapsamında İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) tarafından belirlenmiş stratejik faaliyet konuları desteklenecek olup, bu konular İSTKA internet sitesinde yayımlanacaktır. 2014 yılı DFD Programı kapsamında belirlenen konuların yer aldığı liste; faaliyetlerin desteklenmesi, desteklenecek yeni faaliyetlerin belirlenmesi, araştırmanın başka bir kurum tarafından gerçekleştirilmesi ya da araştırma döneminin geçerliliğini yitirmesi gibi nedenlerle düzenli olarak güncellenecektir. Bu nedenle başvuru yapılmadan önce; Ajans’ın internet sitesinde yayımlanan konu listesinin ve konu açıklama eklerinin takibi önem arz etmektedir.

Doğrudan Faaliyet Desteği kapsamında yapılacak başvuruların uyması gereken genel koşullar 2014 yılı DFD Programı Başvuru Rehberi’nde yer almaktadır. Bu genel koşullar haricinde her bir Doğrudan Faaliyet Desteği konusu kapsamı, araştırma yöntemi, başvuruda istenen özel belgeler gibi özel koşulları aşağıda liste halinde verilen konu açıklama eklerinde yer almaktadır.

DFD KONU LİSTESİ VE KONU AÇIKLAMA EKLERİ

 • İstanbul’da Dış Göç ve Göçmen Algısı
 • İstanbul’da Çocuğun İyi Olma Halinin Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi
 • İstanbul’un Dış Göç Dalgaları Karşısında Kırılganlığının İncelenmesi: Suriyeli Sığınmacılar Örneği
 • İstanbul Göç Araştırması Pilot Çalışması
 • İstanbul’da Sosyal Hizmet Sunan Kurumların Kurumsal Kapasitesinin Ölçülmesi
 • İstanbul Sağlık Sektörü Analizi
 • İstanbul Eğitim Sektörü Analizi
 • İstanbul Turizm Sektörü Analizi
 • İstanbul Lojistik Sektörü Analizi
 • İstanbul Yaratıcı Endüstriler Sektörünün Mevcut Durumu
 • İstanbul Yenilik Ekosistemi İçerisinde Üniversitelerin Mevcut Durumu
 • İstanbul’da İstihdam Trendlerinin Belirlenmesi ve Takip Sisteminin Kurulması
 • İstanbul’da Sanayinin Yoğunlaştığı Hadımköy Bölgesi/Esenyurt-Kıraç Bölgesi/Tuzla OSB üstü Bölgesi/Tuzla Tersaneler Bölgesi/İkitelli OSB/İstanbul Anadolu Yakası OSB/ İstanbul Deri OSB/ Birlik OSB/ İstanbul Tuzla Kimya Sanayicileri OSB/ İstanbul Dudullu OSB/ İstanbul Tuzla OSB/ İstanbul Beylikdüzü OSB’nin Çevresel Performansının Değerlendirilmesi
 • İstanbul’da Sanayinin Yoğunlaştığı Hadımköy Bölgesi/Esenyurt-Kıraç Bölgesi/Tuzla OSB üstü Bölgesi/Tuzla Tersaneler Bölgesi/İkitelli OSB/İstanbul Anadolu Yakası OSB/ İstanbul Deri OSB/ Birlik OSB/ İstanbul Tuzla Kimya Sanayicileri OSB/ İstanbul Dudullu OSB/ İstanbul Tuzla OSB/ İstanbul Beylikdüzü OSB’nin Lojistik Profilinin Belirlenmesi
 • Kentsel Dönüşümün İstanbul’a Etkisinin Bütüncül Değerlendirilmesi; Karaköy-Salı Pazarı Limanı, Haydarpaşa Limanı ve Haliç Tersaneleri
 • Sanayinin Dönüşümünün İstanbul’a Etkisinin Bütüncül Değerlendirilmesi; Cendere Vadisi Örneği
 • Ömerli/Elmalı/Darlık/Alibey/Terkos/Sazlıdere/Büyükçekmece Havzalarında Bütünleşik Havza Yönetimi Planının Hazırlanması
 • Sürdürülebilir Yerel Kalkınma İçin Gençlerin Karar Mekanizmalarına Katılımı Araştırması
 • İstanbul’da Yaşlı Hizmetleri ve Yaşlıların Mevcut Durumu Araştırması
 • İstanbul Reklamcılık/Tasarım/Yazılım/Bilgisayar ve Video Oyunları/Film/Televizyon ve Radyo Sektörü Durum Analizi ve Sektörün Geleceği Araştırması
 • İstanbul Sanayi Stratejisinin Hazırlanması
 • İstanbul Ticaret Stratejisi ve Eylem Planının Hazırlanması
 • İstanbul 2034 Kentsel Gelişim Senaryolarının Oluşturulması
 • İstanbul’da Trafik Sıkışıklığı Ücretlendirmesinin Uygulanabilirliği
 • İstanbul’da Deniz Ulaşımının Geleceğinin Değerlendirilmesi
 • DFD KONU LİSTESİNDEN ÇIKARILAN KONULAR
 • İstanbul Sektörel Rekabet Endeksi Çalışması

Başvuru rehberi için tıklayınız

DFD ile ilgili detaylara ulaşmak için tıklayınız.