İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Alanında AB-Türkiye İşbirliği


İnsan kaynaklarının geliştirilmesi alanında AB-Türkiye işbirliğine dair tanıtım ve istişare toplantısı 23 Mayıs tarihinde İstanbul’da yapıldı. Açılış konuşmasında Avrupa Komisyonu İstihdam, Sosyal İşler ve Sosyal İçerme Genel Müdürlüğü’nde Daire Başkanı olan Sn. Thomas Bender, AB’nin Türkiye ile üç alanda işbirliğini sürdürmeye kararlı olduğunu dile getirerek bu alanları şu şekilde sıraladı; istihdam ve sosyal alanlarda bir reform gündemi başlatmak üzere politika diyaloğu; Türkiye’deki yasal çerçevenin AB’deki kurallar bütünüyle uyumlu hale getirilmesi çalışmaları; ve politika ve hukuk alanlarındaki ortak çabaların desteklenmesi için mali destek verilmesi.

Konuşmanın tam metnine AB Türkiye Delegasyonu’nun internet adresinden ulaşabilirsiniz.