Horizon 2020 Projelerini Değerlendiren Hakemlerden Biri Siz Olun


Horizon 2020 Programı’nda Hakemlik

AB Horizon 2020 Programı’nda projeler bağımsız hakemler tarafından değerlendirilmektedir. Siz de Horizon 2020 projelerini değerlendiren hakemlerden biri olabilirsiniz.

Avrupa Komisyonu, araştırma ve yeniliğe destek olmak amacıyla proje önerilerini ve proje işleyişini değerlendiren, program ve politika süreçlerini izleyen bağımsız uzmanlar atamaktadır.

Hakemler, Avrupa Komisyonu’na sunulan proje önerilerini ve proje işleyişlerini değerlendiren Bağımsız Uzmanlar’dır. Çerçeve Programları kapsamındaki olanaklardan nasıl yararlanılacağı ve proje yönetiminde karşılaşılabilecek problemlerle nasıl başa çıkılacağı konularında deneyim edinmenin en iyi yollarından birisi, süreçte değerlendirici olarak yer almaktır.

Hakemler Avrupa Komisyonu tarafından 4 şekilde görevlendirilebilirler:

  • Değerlendiriciler (Evaluators): Horizon 2020 Programına sunulmuş projeleri yazılı kriterlere göre değerlendirmektedirler. Bu yolla başarılı ve maddi olarak desteklenmeye değer olan proje önerileri belirlenir.
  • Gözlemciler (Observers): Projenin değerlendirme aşamasında, değerlendirmenin ne şekilde yapıldığı, adil olup olmadığı gibi konularda gözlem yapmakta ve Avrupa Komisyonu’na sürecin iyileştirilmesi hakkında öneride bulunmaktadırlar.
  • Proje İzleyicileri (Monitors): Desteklenmeye hak kazanan projelerin uygulama aşamasında, Avrupa Komisyonu’na projelerin teftişine yardımcı olmaktadırlar.
  • Program İzleyicileri (Experts): Programların izlenmesi ve takibi yönünden Komisyona destek olmaktadırlar. Bu görevler, proje önerileri veya projelerin teknik unsurlarından ziyade, kapsamlı bir programın uygulanması ve sonuçlarının takibiyle ilgili olup daha stratejik düzeydedir.

Hakemlerde Aranan Nitelikler Nelerdir?

Avrupa Komisyonu, hakemler ilgili proje başlığı konusunda mesleki deneyime ve en az lisans derecesine sahip herhangi bir bilimsel ve teknolojik alanda yüksek derecede araştırma, proje yönetimi ve yenilikçilik yetkinliği bulunan kişiler arasından seçmektedir. Hakemlerin, akademisyen ve araştırmacıların yanı sıra danışmanlık firmalarından, küçük ölçekli ama araştırma odaklı şirketlerden ve büyük firmalardan olması istenmektedir. Değerlendirmede göz önüne alınan diğer konular cinsiyet dengesi, coğrafi çeşitliliğin sağlanması ve mümkün olduğunca yeni uzmanların değerlendirmede yer almasıdır.

Hakem adaylarının mükemmel seviyede yazılı ve sözel İngilizce bilgisine sahip olması gerekmektedir. İngilizce dışındaki diğer Avrupa dilleri, pozitif değer olarak nitelendirilmektedir.

Hakemlik Kaydı Nasıl Yapılır?

Avrupa Komisyonu’nun resmi web sayfasında Participant Portal’da yer alan “Experts” bölümüne giriş yapılır. http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/experts/index.html

Hakemlik kaydını gerçekleştirmek için öncelikle ECAS (European Commission Authentication Service) hesabı oluşturulması gerekmektedir. İlgili bağlantıda “Create your ECAS account” bağlantısında verilen talimatlar izlenerek ECAS hesabı açılır. Kayıt işlemi gerçekleştikten sonra Avrupa Komisyonu’nun resmi web sayfası Participant Portal’da Experts bölümünden ECAS kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yapılarak hakemlik kaydı gerçekleştirilebilir.

Hali hazırda 7. Çerçeve Programı’nda hakemlik kaydı olan uzmanların da ECAS hesabı yaratarak yukarıdaki verilen bağlantıları takip ederek eski bilgilerini güncellemeleri gerekmektedir.

Hakemlik Süreci

Avrupa Komisyonu sizi potansiyel bir hakem olarak seçtikten sonra, sizinle temasa geçip, hakemlik için ekinde her türlü kayıt ve şartı belirten bir görev yazısı (çıkar çatışması, gizlilik, uygunluk durumu vb..) iletir. Kabul etmeniz durumunda, bazı konular hakkında onayınızı istemektedir. Bu aşamada uzmanın değerlendirme sürecine katılıp katılamayacağını Komisyona bildirmesi gerekmektedir. Komisyona katılım teyidi iletildikten sonra Komisyonla uzman arasında sözleşme imzalanır.

Proje değerlendirmeleri, uzaktan değerlendirme ve ardından Brüksel’de paneller ile değerlendirme şeklinde gerçekleştirmektedir. Hakem, görevi süresince ülkesini ya da kuruluşunu temsilen değil; tamamen kendi bilimsel yetkinlikleri ve kapasitesi ile değerlendirme sürecini yürütmekle yükümlüdür.

Hakemlere değerlendirme yaptıkları her bir tam gün için 450 € harcırah ödenmektedir. Bunun yanı sıra, Brüksel’deki değerlendirmelere katılım için yol masrafları ve konaklama giderleri de ilgili mevzuata göre ödenmektedir.

Hakemlik hakkında daha detaylı bilgi edinmek içinhttp://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/experts/experts_en.htmlinkini inceleyebilirsiniz.

Hakemlik için kaydınızı gerçekleştirdikten sonra aşağıda istenilen bilgileri ilgili Ulusal İrtibat Noktasına iletmeniz halinde kaydınızın yanı sıra, Ulusal İrtibat Noktaları sizi Avrupa Komisyonu’nun ilgili birimine önerebilecektir.

Family name:

First name:

Title:

Email address:

Research area or group of research areas:

Haberin kaynağı için tıklayınız.