Hayata Destek Derneği Şanlıurfa Saha Koordinatörü Arıyor


hayata-destek

                                                         

HAYATA DESTEK DERNEĞİ / SUPPORT TO LIFE

  www.hayatadestek.org / www.supporttolife.org

 

 

İş İlanı

SAHA KOORDİNATÖRÜ

REF: FCURF1610

 

Hayata Destek Derneği, Türkiye ve çevre bölgelerde afet risklerinin azaltımı, afete hazırlık, acil yardım ve iyileştirme çalışmaları yapan bağımsız bir insani yardım kuruluşudur. Hayata Destek, toplumsal katılımı öncelikli tutarak, yerel kapasiteyi geliştirmek, afet risk ve etkilerini aza indirgemek, toplulukların temel ihtiyaç ve haklarının karşılanmasına destek vermek için toplum-temelli çalışmalar yürütmektedir.

Hayata Destek hedefleri doğrultusunda sürmekte olan stratejik çalışma alanları aşağıdaki gibidir;

 • Mülteci Destek Programı: Türkiye’deki mültecilerin sayısı ve zarar görebilirliği arttığı sürece, Hayata Destek, kamplar dışında hayatını sürdüren mültecilere insani yardım ve koruma sağlamaya devam edecektir.
 • Çocuk Koruma Programı: Hayata Destek, Suriyeli çocuklar ile mevsimlik gezici tarım göçünden etkilenen çocuklara yönelik koruma hizmetleri ve psikososyal destek çalışmaları yürütmektedir. Çalışan çocuklar ile risk altındaki çocukların eğitime devamlılıklarına katkı sağlayan Hayata Destek, yaşam becerilerinin geliştirilmesine yönelik aktivitelerin yanı sıra farkındalık arttırma çalışmaları ve atölyeler düzenlemektedir.
 • Sivil Toplum Afet Platformu: Hayata Destek paydaş kurumlarla birlikte, sivil toplum aktörlerini doğal ve çatışma kaynaklı afetlere ilişkin konularda bilgi paylaşımı, kapasite geliştirme ve savunuculuk için bir araya getirecek bir platform oluşturmuştur.

Pozisyon Şanlıurfa Saha Koordinatörü
Bağlı Olduğu Kişiler: Bölge Koordinatörü
Sorumlu Olduğu Kişiler: Proje Yöneticisi & Proje Sorumluları
İşe Başlangıç Tarihi: Kasım 2016
Çalışma Yeri: Şanlıurfa
İş Tanımı: Şanlıurfa sahasındaki tüm Hayata Destek Derneği operasyonlarının yönetimi

Ana Sorumluluk Alanları

 • İlgili sahalarda yürütülen tüm projelerin planlama, proje geliştirme ve uygulama aşamalarında program, iletişim, finans, lojistik, satın-alma ve insan kaynakları süreçlerine uygun olarak yönetilmesi için gerekli planlamanın yapılması ve takip edilmesi, tüm operasyonun genel yönetimi.
 • İlgili sahada görev yapan proje yöneticileri ve toplum merkezi yöneticilerine programatik & idari konu ve süreçlerle ilgili olarak yönlendirmelerin yapılması ve projelerin planlama, proje geliştirme ve uygulama aşamalarında destek verilmesi,
 • İlgili sahalarda Derneğin “insanlık, tarafsızlık, ayrım gözetmemek, bağımsızlık ve hesap verilebilirlik” ilkelerine göre yönetilmesinin sağlanması için sistemlerin kurulması ve çalıştırılmasının sağlanması
 • Proje ve programın içerik, hedef ve bütçesi kapsamında projenin zamanında uygulanabilir olması için Kalite, Uyum, İletişim, Finans, İK, Lojistik ve Satınalma departmanları ile düzenli iletişimin ve koordinasyonunun sağlanması,
 • Projelerdeki güvenlik durumunu takip etmek ve konu ile ilgili bilgileri Operasyonlar Direktörü’ne bildirmek
 • Yerel yönetimler, fon veren kuruluşlar, basın, NGO & INGO’lar ve diğer paydaşlar ile ilişkilerin kurulması, yönetilmesi, Derneğin temsil edilmesi ve gerekli bilgilendirmenin ilgili departmanlara ve İcra Kurulu’na yapılması,

Kişisel Özellikler

 • Üniversite mezunu olmak
 • Iyi derecede İngilizce bilmek, ek olarak Arapça bilgisi tercih sebebidir.
 • Sivil Toplum’da, tercihen insani yardımda en az 5 yıllık deneyim sahibi olmak.
 • Çok kültürlü ekiplerle çalışmak ve bu ekipleri yönetmek konularında tecrübe sahibi olmak
 • MS Office programlarına çok iyi derecede hakim olmak  (Word, Excel ve PowerPoint esastır)
 • İnsani yardım bağlamını ve Hayata Destek Derneği ile çalışma taahhüdünü anlamış olmak
 • Takım çalışması ve insan ilişkilerinde yetkin olmak

Şartlar ve Koşullar

Hayata Destek Derneği fırsat eşitliğine inanır ve bu çerçevede işe alım süreçlerini yönetir. Hayata Destek Derneği tüm idari ve operasyonel süreçlerinde çocuk koruma politikası güder.

Başvurmak isteyenlerin özgeçmişlerini ve niyet mektuplarını 6 Kasım 2016 tarihine kadar isbasvuru@hayatadestek.org adresine göndermeleri gerekmektedir.

Yalnızca olumlu olarak değerlendirilen adaylar ile iletişime geçilecektir.

Lütfen başvurunuzda başvurduğunuz ilanın referans numarasını (FCURF1610) belirtiniz.

 

Bir cevap yazın