Gelişmekte olan Dünya için Bilimler Akademisi (TWAS) Bursları


twas_tübitak

TWAS (Academy of Sciences for the Developing World / Gelişmekte Olan Dünya için Bilimler Akademisi – ) gelişmekte olan ülkelerdeki bilimsel faaliyetleri desteklemek, bu ülkelerdeki genç bilim insanlarının ihtiyaçlarına cevap vermek, bilim, teknoloji ve yenilik alanında Güney-Güney / Güney-Kuzey işbirliğini attırmak ve gelişmekte olan ülkelerin karşılaştığı başlıca sorunların çözümü konusundaki bilimsel araştırma ve tecrübe paylaşımını teşvik etmek amacıyla, 1983 yılında İtalya’da kurulmuş bir uluslararası örgüttür. TWAS, amaçları doğrultusunda bilim insanlarına ödül, burs ve destekler vermekte, ayrıca bilim insanı değişimi konusunda imkanlar sunmaktadır.

TWAS Toplantı Desteği

TWAS, gelişmekte olan ülkelerde Tarım, Biyoloji, Kimya, Mühendislik, Yer Bilimi ve Tıbbi Bilimler alanlarında düzenlenecek olan bilimsel toplantılara destek sağlamaktadır.

Bir yıl sonra, Ocak – Haziran döneminde gerçekleştirilecek toplantılar için son başvuru tarihi 01 Haziran, bir yıl sonra, Temmuz – Aralık döneminde gerçekleştirilecek toplantılar için ise son başvuru tarihi 01 Aralık olarak belirlenmiştir. Belirtilen alanlarda düzenlenecek olan bilimsel toplantılara katılım sağlayacak kişilerin uçak bileti masraflarını karşılamak amacını taşıyan bu program kapsamında en fazla 5.000 ABD Doları’na kadar destek sağlanmaktadır.

TWAS Ödülü

TWAS Ödülü Tarım, Biyoloji, Kimya, Yer Bilimleri, Mühendislik Bilimleri, Matematik, Tıbbi Bilimler ve Fizik alanlarında önemli katkılarda bulunan bilim insanlarına verilmektedir. Her yıl 8 kişiye verilen bu ödül 15.000 ABD Doları ve bir Hatıra Armağanı’ndan oluşmaktadır. Gelişmekte olan bir ülkede en az 10 yıldır yaşayan ve çalışan bilim insanlarına verilen bu ödül için kişisel başvurular kabul edilmemekte olup, bilim insanlarının TWAS üyeleri, ya da gelişmiş / gelişmekte olan ülkelerdeki bilim akademileri, ulusal araştırma kurumları, üniversiteler ya da bilimsel kuruluşlar tarafından aday gösterilmesi gerekmektedir.

TWAS Desteği

TWAS, COMSTECH (İslam Konferansı Örgütü Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Daimi Komitesi) ile işbirliği içinde düzenlemiş olduğu TWAS – COMSTECH Ortak Araştırma Destek Programı ile İKÖ üyesi ülkelerdeki gelecek vadeden genç araştırmacıların yer bilimleri, mühendislik bilimleri, bilgi teknolojisi ve bilgisayar bilimleri, nanoteknolojiyi içeren madde bilimleri, ecza bilimleri ve yenilenebilir enerji alanlarındaki araştırma projelerine destek sağlamaktadır. Doktora derecesini almış, 40 yaşın altındaki araştırmacılara 18 aylık bir dönem için verilen ve miktarı en fazla 15.000 ABD Doları olabilen bu destek; bilimsel teçhizat, sarf malzemeleri ve uzmanlık kitaplarının (sadece ders kitapları ve raporlar) alımı için verilmekte olup, araştırmacı veya öğrenci maaşlarını, arazi harcamalarını, seyahat masraflarını ya da uluslararası konferanslara katılım ücretlerini kapsamamaktadır.

TWAS Burs ve Bilim İnsanı Değişimi Programları

1)Lisansüstü, Doktora Sonrası ve İleri Araştırmalar Burs Programları TWAS, gelişmekte olan ülkelerdeki bilim insanlarının Temel Bilimler ve Doğa Bilimleri alanlarındaki lisansüstü, doktora sonrası ve ileri düzeydeki araştırmalarına katkı sağlamak amacıyla; Brezilya, Çin, Hindistan, Malezya, Meksika, Pakistan, Kenya ve Tayland’da yerleşik farklı kuruluşlarla işbirliği içinde burs imkanları sağlamaktadır.

2)TWAS-UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization – Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu) Güneydeki Mükemmeliyet Merkezleri ile İşbirliği Projesi TWAS-UNESCO işbirliğiyle, Güneydeki Mükemmeliyet Merkezleri ile İşbirliği Projesi başlığı altında, gelişmekte olan ülkelerdeki araştırmacıların Güney’deki mükemmeliyet merkezlerine düzenli ziyaretler gerçekleştirmesine destek sağlanmaktadır

Programlaraa ilişkin başvuru formu, başvuru süreci ve diğer ayrıntılı bilgilere internet adresinden ulaşılabilmektedir.

Kaynak:TÜBİTAK

Bir cevap yazın