Env.Net Projesinden AB Çevre Müktesebatına Uyum İzleme Matrisi


Batı Balkanlar ve Türkiye’de Env.Net Ağı, Avrupa Komisyonu tarafından Sivil Toplum Aracı kapsamında desteklenen ve bölgesel düzeyde uygulanan bir projedir. Projenin amacı, AB katılım sürecinde bulunan ülkelerde, sivil toplumun çevre alanındaki reform süreçlerinde daha etkin biçimde sesini duyurabilmesini desteklemektir. Proje, 2009-2012 arasında uygulanan çevre alanında çalışan STK’ların ulusal paydaşlarla daha etkin diyalog kurması çin kapasite güçlendirmeyi hedefleyen Çevre Forumu hareketinin bir devamıdır.

Env.Net, bölgesel düzeyde AB Çevre Müktesebatına Uyum İzleme Matrisini hayata geçirerek, projenin uygulandığı Batı Balkanlar ve Türkiye’de AB Çevre Müktesebatına uyum konusunda ülkelerdeki var olan durumu, gelişmeleri ve yasal çerçevedeki boşlukları görünür kılıyor. İzleme Matrisi, her bir ülke için ele aldığı alanlarda gelişme kaydedilmesi için ayrıca bulgularını ve tavsiyelerini de sunuyor. İzleme Matrisi, AB Çevre Müktesebatının tümü yerine, öncelikli bulunan direktiflere yer veriyor ve hali hazırda üç temel kategoride izleme çalışmasını odaklıyor: Su kalitesi, yatay mevzuat ve iklim değişikliği.

Türkiye’de TEMA Vakfı tarafından yürütülen Env. Net projesi hakkında daha fazla bilgi almak içinweb sitesini ve Facebook hesabını takip edebilirsiniz. AB Çevre Müktesebatına Uyum için İzleme Matrisine katkıda bulunmak için bu bağlantıdaki iletişim bilgilerini kullanabilirsiniz.