Avrupa Komisyonu Başkanı’ndan İstihdam, Büyüme, Adalet ve Demokratik Değişim Açıklaması


Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker’in İstihdam, Büyüme, Adalet ve Demokratik Değişim İçin Gündemi AB Türkiye Delegasyonunca yayınlanmıştır. Juncker’in konuşma metnini bu sayfada bulabilirsiniz.

Strasbourg, 15 Temmuz 2014

“Avrupa Komisyonu Başkan adayı olarak bu görevi kriz sonrası Avrupa’da köprüleri yeniden kurmanın ve Avrupa vatandaşlarının güvenini yeniden sağlamanın aracı olarak görüyorum.

“Gündemimde on madde var. Odak noktam, bu on alanda somut sonuçlar almak olacak. Bunun ötesindeki konuları, yetki devri ve orantısallık ilkeleri doğrultusunda, ulusal, bölgesel ve yerel bazda etkin çözümler üretmeye muktedir üye ülkelere bırakacağım.”

“Büyük konularda daha büyük ve hırslı; küçük konularda ise daha küçük ve mütevazı bir Avrupa Birliği istiyorum.”

1- İSTİHDAM, BÜYÜME VE YATIRIMLAR İÇİN YENI TEŞVİKLER

“Birlik nezdinde elimizde olan kamu fonlarını kullanarak reel ekonomiye yönelik özel yatırımları teşvik etmeliyiz. Kamu fonlarının kullanılmasında ihtiyacımız olan daha akılcı yatırımlar, odaklanmış bir bakış açısı, daha az düzenleme ve daha fazla esnekliktir. Bana göre, bu şekilde önümüzdeki üç yılda reel ekonomiye yapılan kamu ve özel yatırımlara 300 milyar avroluk ek destek sağlayabiliriz.”

“Özellikle KOBİ’lerle ilgili olarak, yenilikçilik ve rekabeti, aşırı kuralcı ve detaylı düzenlemelerle engellememeliyiz. Avrupa’da yeni iş imkanlarının %85’ten fazlasını yaratan KOBİ’ler ekonomimizin bel kemiğidir ve onları yük getiren düzenlemelerin altına sokmamamız gerekir.”

2- BİRLEŞMİŞ BİR DİJİTAL TEK PAZAR

“Birleşmiş bir dijital tek pazar oluşturarak, bir sonraki Avrupa Komisyonu’nun görev süresi sonuna kadar 250 milyar avroluk bir ek büyüme elde edebilir, bu sayede özellikle gençler için yüz binlerce yeni iş yaratarak enerjik bir bilgi toplumu ortaya çıkarabiliriz.

Bunu başarmak için, görev süremin ilk altı ayında, birleşmiş bir dijital tek pazar oluşturma yolunda kararlı yasal adımlar atmayı hedeflemekteyim.”

3- İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİ DİKKATE ALAN ESNEK BİR ENERJİ BİRLİĞİ

“Avrupa’nın enerji politikasını yeni bir Avrupa Enerji Birliği altında yeniden şekillendirmeyi hedeflemekteyim. Kaynaklarımızı ve altyapımızı birleştirerek, müzakere gücümüzü üçüncü ülkeler nezdinde ortak kullanmalıyız. Enerji kaynaklarımızı çeşitlendirerek bazı üye ülkelerimizin yüksek enerji bağımlılığını azaltmalıyız.”

“2015’te yapılacak Birleşmiş Milletler Paris toplantısı öncesi ve sonrasında Avrupa Birliği’nin, sıcaklık artışının sanayi devrimi öncesi döneme kıyasla en fazla 2 santigrat derecede sınırlandırılması hedefiyle küresel ısınmaya karşı verilen savaşta en ön sırayı almasını arzuluyorum. Bu bizim gelecek nesillere olan borcumuzdur.”

4- GÜÇLENDİRİLMİŞ BİR SANAYİ TEMELİNE OTURTULMUŞ DAHA DERİN VE ADALETLİ BİR İÇ PAZAR

“Avrupa’da büyümenin yalnızca hizmet sektörü temeline oturtulabileceğine inanmak saflık olur. 2020’ye kadar AB’de sanayinin GSYIH’deki oranını yeniden %20 seviyesine getirmeliyiz. Bu oran bugün %16’nın altındadır.”

“Zamanla Avrupa’nın yeni bankacılık düzenlemelerini, bir Sermaye Piyasaları Birliği’yle tamamlamamız gerektiği inancındayım. Ekonomimizin finansmanını iyileştirmek için sermaye piyasalarını daha da geliştirmeli ve birbirine uyumlu hale getirmeliyiz.”

“İç pazarımızda daha fazla adalete ihtiyaç var. Vergi kaçakçılığı ve yolsuzluğu ile mücadeleyi yoğunlaştırarak vergilerin adil bölüşümüne katkıda bulunmalıyız.”

5- DAHA DERİN VE ADALETLİ BİR EKONOMİK VE PARASAL BİRLİK

“Görevimin ilk yılında Ekonomik ve Parasal Birliğimizi derinleştirmek için mevzuatla ilgili ve mevzuat-dışı girişimlere imza atma hedefini taşıyorum.”

“Zor durumda olan Avro bölgesi ülkelerine yönelik istikrar amaçlı şartlı destek politikasını yeniden dengelemeliyiz. Gelecekte “Troyka’yı” Avrupa kurumları çevresinde oluşturulan ve hem Avrupa hem de ulusal düzeyde güçlendirilmiş parlamento gözetiminin olduğu bir yapı ile ikame ederek, demokratik meşruiyetini ve hesap verebilirliğini artırmalıyız.

Gelecekte ayrıca destek ve reform programlarının yalnıza mali sürdürülebilirlik değerlendirmelerine değil ayrıca toplumsal etki değerlendirilmelerine tabi tutulmasını öneriyorum.”

6- ABD İLE MAKUL VE DENGELİ BİR SERBEST TİCARET ANLAŞMASININ YAPILMASI

“Başkanlığım döneminde Komisyon, Amerika Birleşik Devletleri ile makul ve dengeli bir serbest ticaret anlaşması müzakere edecektir.”

“Şunu açıkça söylemeliyim ki Avrupa’nın güvenlik, sağlık, sosyal ve veri koruma standartlarını serbest ticaret uğruna feda etmeyeceğim.”

7- KARŞILIKLI GÜVENE DAYALI BİR ADALET VE TEMEL HAKLAR BÖLGESİ

“Sınır aşan suç ve terörizm ile mücadele Avrupa’nın ortak sorumluluğudur. İnsan ticareti, kaçakçılık ve siber suçlar şeklinde ortaya çıkan organize suçlara karşı sıkı önlemler almalıyız. Yolsuzlukla mücadele etmeliyiz ve terörizmle savaşarak radikalleşmeyi önlemeliyiz. Bu esnada temel hak ve değerleri garanti altına alırken, usul hakları ve kişisel verilerin gizliliğini de korumalıyız.”

“Verilerin korunması dijital çağda özellikle önemli ve temel bir haktır. AB içinde ortak veri koruma yasaları ile ilgili hukuki çalışmaların ivedilikle yapılmasının yanı sıra bu hakkı dış ilişkilerimizde de hayata geçirmeliyiz. Amerika Birleşik Devletleri, eğer devam etmelerini istiyorsa, mevcut güvenli liman düzenlemelerinin gerçekten güvenli olduğuna dair bizi ikna etmelidir. ABD ayrıca tüm AB vatandaşlarının, ABD topraklarında yaşayıp yaşamadıklarına bakılmaksızın, ABD mahkemelerinde veri koruma haklarından faydalanabilmelerini de garantiye almalıdır. Transatlantik ilişkilerde güvenin yeniden tesis edilmesi için bu çok önemlidir.”

8- YENİ BİR GÖÇ POLİTİKASINA DOĞRU

“Akdeniz’de yakın zamanda yaşanan korkunç olaylar Avrupa’nın göç konusunu her açıdan daha iyi yönetmesi gerekliliğini ortaya koymuştur. Bu öncelikle insani bir zorunluluktur. Örneğin Lampedusa’da yaşananların tekrarlanmaması için dayanışma içinde çalışmamız gerektiğine inanıyorum.

“Düzenli göç konusunda yeni bir Avrupa politikası tesis etme arzusundayım. Avrupa’nın en az, göçmelerin en gözde varış noktaları olan Avustralya, Kanada ve ABD kadar cazip hale gelmesini arzu ediyorum. İlk olarak “Mavi Kart” mevzuatını ve şu an için olumlu sonuçlar vermeyen uygulamasını gözden geçirmeyi hedefliyorum.”

“Öte yandan düzensiz göçle daha güçlü bir mücadele yapılması gerektiğine inanıyorum. Bu noktada üçüncü ülkelerle özellikle geri kabul anlaşmaları çerçevesinde kurulacak daha verimli bir işbirliği önem arz etmektedir.”

9- DAHA GÜÇLÜ BİR KÜRESEL AKTÖR

“Evet, Avrupa büyük ölçüde bir ‘yumuşak güçtür.’ Ancak en güçlü yumuşak güçler bile asgari de olsa entegre savunma gücü olmadan uzun vadede başarılı olamazlar. Lizbon Antlaşması isteyen üye ülkelere daimi yapısal işbirliği çerçevesinde savunma güçlerini birleştirme imkanı sağlamaktadır.”

“Üye ülkeler savunma alanında sinerji yaratmalıdır. Kaynakların sınırlı olduğu dönemlerde ihtiyaçların verimli yönetilmesiyle fonların verimsiz kullanımı önlenmelidir.”

10- DEMOKRATİK BİR DEĞİŞİM BİRLİĞİ

“Sizinle teknokratik değil politik bir diyalog kurmak istiyorum.. Önemli üçlü görüşmelere Komisyonun siyasi temsilcilerini gönderme niyetindeyim, Konsey’den de aynısını bekliyorum.”

“Genetiği Değiştirilmiş Organizmalara izin verilmesi ile ilgili mevzuatı da gözden geçirmeyi düşünüyorum. Bana göre, mevcut yasalar altında Komisyon’un, üye ülkelerin çoğunluğunun açıkça karşı çıkmasına rağmen, yeni organizmaların ithalatı ve işlenmesine izin vermeye yasal olarak zorlanması doğru değildir.”

SONUÇ

“Cinsiyet dengesi bir lüks değil, siyasi bir zorunluluktur ve üye ülkelerimizin başkentlerindeki liderler de dahil olmak üzere herkes gelecek Komisyon’a aday göstermede bunun önemini göz önüne almalıdır. Bu, değişimin damgasını vurduğu bu zamanlarda, üye ülke hükümetlerinin, yeni ve daha demokratik yaklaşımlara olan bağlılıklarını göstermeleri için bir test mahiyetindedir.”

“İstihdam, Büyüme, Adalet ve Demokratik Değişim İçin Gündemimin öncelikli on alanı çerçevesinde Avrupa Parlamentosu’na adaylığımı sunmuş bulunuyorum. Bugün ben ve gündemim ne kadar destek görürse Komisyonu kurmadaki manevra kabiliyetim o kadar yüksek olur ve bu gündemin gereklerini ivedilikle yerine getirebilirim.”

“”Bu sefer her şey farklı olacak”, Avrupa Parlamentosu seçimlerinin temel sloganıydı. Hep beraber bu sözün gerçeğe dönüşmesini sağlayabileceğimizi gösterelim. Hep beraber Avrupa’yı değiştirme ve yenileme gücümüz olduğunu kanıtlayalım. Vatandaşların Avrupa projesine olan güvenlerini yeniden tesis etmek için birlikte çalışacağımızı ilan edelim. Bu farkı yaratmak için var gücümle çalışacağım.”

Kaynak: http://www.avrupa.info.tr/