AB Türkiye’de Gıda Güvenliği Alanında Kapasitenin Arttırılmasını Destekliyor


ab

AB tarafından desteklenen “Resmi Kontroller, Hayvan Refahı, Zoonozlar ve Hayvansal Yan Ürünlere İlişkin Kapasitenin Geliştirilmesi” başlıklı projenin açılış toplantısı, 26 Temmuz 2016 tarihinde Ankara’da gerçekleştiriliyor. Etkinliğe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Dr. Nihat Pakdil, AB Türkiye Delegasyonu Müsteşarı Balázs Gargya, Macaristan Büyükelçisi Gabor Kiss, Fransa Büyükelçiliği Başkatibi Marc Ivarra ile Fransız Baş Veteriner Hekim Dr. Loïc Evain katılıyor.

Gıda güvenliği çiftçiler, gıda üreticileri, tüccarlar, üreticiler, tüketiciler ve nihayetinde tüm yurttaşların gündelik yaşantısını etkileyen bir konudur. Avrupa Birliğinin gıda güvenliğine dönük bütüncül yaklaşımı, çiftlikten sofraya tedbirler ve yeterli düzeyde izleme yoluyla yüksek düzeyde bir gıda ve yem güvenliği, hayvan sağlığı ve refahı ve bitki sağlığı sağlamayı amaçlamaktadır.

“Resmi Kontroller, Hayvan Refahı, Zoonozlar ve Hayvansal Yan Ürünlere İlişkin Kapasitenin Geliştirilmesi” projesi kapsamında, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı çalışanlarına yönelik gıda ve yem kontrolleri, hayvan refahı, zoonoz hastalıklar ve hayvansal yan ürünlerin yönetimi konularında çeşitli eğitimler düzenlenecek; denetim kılavuzları ve kontrol listeleri ile Çok Yıllık Kontrol Planları hazırlanacaktır. GTHB’na iki yıl süreyle Fransız ve Macar uzmanlar destek verecektir.

Projenin toplam bütçesi 2 milyon Avro olup 1.9 milyon Avro’luk kısmı Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.

Tarih / Saat:   26 Temmuz 2016, 09:30
Yer:                 Mehmet Akif Ersoy Konferans Salonu, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Eskişehir Yolu 9. Km, Lodumlu/Ankara

KaynakAvrupa Birliği Türkiye Delegasyonu

Bir cevap yazın