Per24042014

AB Projeleri

Sivil Toplum Aracı Türkiye: Sivil Düşün AB Programı 2014

sivildusunabKar Amacı Gütmeyen Kurumların (Sivil Toplum Kuruluşları) başvuru yapabileceği Sivil Toplum Aracı Türkiye: Sivil Düşün AB Programı 2014 Hibe Başvuru Rehberi yayınlandı. Sivil Düşün AB Programı demokratik değer ve yapıların, insan hakları, sosyal içerme ve hukukun üstünlüğü gibi ilkelerin desteklenmesine katkı sağlayarak, AB ile entegrasyon sürecini desteklemek amacıyla hazırlanmıştır. Bu amaca yönelik olarak, Sivil Düşün AB Programı’nın üzerinde özellikle yoğunlaştığı konu, aktif yurttaşlık için gereken ortamın iyileştirilmesi ve ülkedeki örgütlü aktif yurttaşların kapasitesinin güçlendirilmesidir.

Devamını oku...

Yeni ve Gelişen Teknolojiler (FET)2014-2015 Çağrıları

yenivegelisenteknolojilerAB 7.Çerçeve Programı kapsamındaki Yeni ve Gelişen Teknolojiler (FET, Future and Emerging Technologies) Alanı 2014 yılı çağrılarında FET OPEN, FET PROAVTIVE ve FET FLAGSHIP alt alanlari ile projeler desteklenecektir. Şuan açık olan çağrılar aşağıda belirtilmiştir.

Devamını oku...

Batı Balkanlar’da Uzlaşma Teklif Çağrısı Son Başvuru Tarihi: 24 Nisan 2014

support for civil societyYakın geçmişin analizi, geçiş hukukunun raporlanması ve araştırmacı gazeteciliğin geliştirilmesi yoluyla Batı Balkanlar’da uzlaşma Teklif Çağrısının genel hedefi, Batı Balkanlar ile Türkiye arasında ulus ötesi tarih eğitimi, geçiş hukuku konusunda objektif değerlendirme ve nitelikli araştırmacı gazeteciliği geliştirme gibi konularda yakın geçmiş ile ilgili iyileştirilmiş bir karşılıklı anlayış geliştirmektir.

Devamını oku...

Güvenli Toplumlar Alanı 2014 Çağrısı Açıldı!

securityHorizon 2020 Güvenli Toplumlar: Avrupa ve Vatandaşlarının Güvenliğinin ve Bağımsızlığının Korunması" 2014 çağrısı 25 Mart 2014 tarihinde açılmıştır. Çağrıda, terörizm ve organize suçlar ile mücadele, krizler ve doğal afetlerle mücadele, sınır güvenliği ve siber güvenlik başlıkları altında yer alan 29 konuya yönelik olarak hazırlanacak projeler desteklenecektir.

Devamını oku...

ERA-MIN Projesi 2014 Yılı Çağrısı Açıldı

eraminAvrupa Birliği 7. Çerçeve Programı kapsamında, TÜBİTAK'ın da katıldığı bir proje olan ERA-MIN projesi, madencilik ve mineral hammadde kaynaklarının sağlanması ve minerallerin geri dönüşüm alanının geliştirilmesi amacıyla oluşturulmuştur.

Devamını oku...

Dezavantajlı Grupların Sosyal Entegrasyonu için AB Destekli Hibe Programı

dezavantajlikisilerT.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği Koordinasyon Dairesi Başkanlığı, Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) IV. Bileşeninin mali yardımı iledezavantajlı kişilerin sosyal entegrasyonu ve istihdam edilebilirliklerinin arttırılmasına yönelik proje teklifleri beklemektedir.

Devamını oku...

Kadın Girişimciliğini Teşvik Etmeyi Amaçlayan “İş Hayatında Kadın Programı”

kadinlarishayatindaTürkiye'de kadınların toplam istihdam içindeki payı yalnızca %38 iken, kadın girişimciler söz konusu olduğunda ise bu oran %7'ye düşüyor. Avrupa Birliği ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Türkiye İş Kurumu sahipliğinde, kadınlara ait ve kadınların yönettiği işletmeleri desteklemek ve kadın girişimciliğini teşvik etmek amacıyla "İş Hayatında Kadınlara Finansman ve Danışmanlık" programını hayata geçiriyor. Program, kadınların sahip olduğu ve yönettiği işletmelerdeki insan kaynağını geliştirmeyi, yeni girişimciliği ve böylece uzun vadede istihdamı artırmayı hedefliyor.

Devamını oku...

COSME - Avrupa İşletmeler Ağı 2015-2020 Teklif Çağrısı

europeancommissionGirişimciler, işletmeleri destekleyen kurum ve kuruluşlar ve KOBİ’ler Avrupa KOBİ’lerinin rekabetçiliğini geliştirmeyi amaçlayan COSME programının ana hedef kitlesini oluşturmaktadır. COSME ile girişimciliğin desteklenmesi, finans kaynaklarına daha iyi ulaşma imkânı sağlanması, bölgesel düzeyde işletmelere destek sağlanması, KOBİ’lerin uluslararasılaşması ve pazarlara ulaşma becerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Devamını oku...

MARTEC II Denizcilik Ar-Ge Projeleri 2014 Yılı Çağrısı

martec ana 0 0MARTEC II kapsamında, denizcilik teknolojileriyle ilgili Ar-Ge projelerinin destekleneceği uluslararası bir çağrı açılmıştır. Türkiye’de yerleşik sermaye şirketlerinin başvurabileceği çağrı 30 Nisan 2014 tarihinde kapanacaktır

Devamını oku...

 

Avrupa Birliği'nde Kimlik, Kültür Tartışmaları ve Türkiye

abkitap3 Ekim 2005'de başlayan Türkiye'nin AB'ye üyelik müzakere süreci, bir yandan Türkiye'de AB hakkında, diğer yandan da AB'de Türkiye hakkında ekonomik, siyasi ve kültürel temelli tartışmaların daha da alevlenmesini....
Satın Al