AB Genç Çalışanlar için AB ve Türk Sendikaları Arasındaki İşbirliğini Destekliyor


Avrupa Birliği ile Türkiye, AB ve Türkiye’deki sendikal işbirliğini ve gençlere erişimi desteklemek amacıyla genç çalışanlara yönelik bir seminer düzenleniyor. Avrupa İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nun TÜRK-İŞ, HAK-İŞ ve DİSK konfederasyonları ile ortaklaşa düzenlenen etkinliğe, Türkiye ve AB genelinden çalışanlar katılıyor. Seminer, Konfederasyon temsilcilerinin yanı sıra AB Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sayın Ahmet Yücel, Çalışma ve Soysal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sayın Erhan Batur ve AB Delegasyonu Maslahatgüzarı Sayın Bela Szombati’nin in açılış konuşmalarıyla başlıyor.

AB ve Türkiye genelinde genç çalışanlara yönelik eğitim semineri “Türkiye ve AB’deki Sendikalar arasında Genç İşçiler Odaklı Diyalog” projesi çerçevesinde gerçekleştirilen ilk büyük çaplı faaliyeti oluşturmaktadır. AB finansmanlı 1.6 milyon Avro’luk proje, Avrupa İşçi Konfederasyonları Sendikası (ETUC) tarafından TÜRK-İŞ, HAK-İŞ ve DİSK konfederasyonları ile ortaklaşa uygulanmaktadır. Proje genç çalışanların duyarlılığını, diyaloğu ve Türkiye ile AB arasında emek alanındaki işbirliğini arttırmak üzere sendikalarda ve konfederasyonlarda gençlere yönelik yapıların oluşturulmasını ve bu yapıların güçlendirilmesini amaçlamaktadır.

Dört günlük seminer Türkiye’nin çeşitli illerinin yanı sıra İspanya, Fransa, Almanya, Polonya ve Danimarka’dan gelen genç çalışanları bir araya getirecektir. Söz konusu etkinlik eğitim-amaçlı karşılıklı değişim programları, AB ülkelerine çalışma ziyaretleri ve gençlik zirvesi gibi bir dizi faaliyetin ilkini oluşturmaktadır. Bu etkinliklerin hepsi hem Türkiye’de hem de AB’de gençlerin sendikalarda karşılaştıkları zorluklar konusunda duyarlılık oluşturmayı amaçlamaktadır. Bunlara ilaveten çeşitli proje faaliyetleri bir yandan AB ve Türkiye’deki sendikaların genç çalışanların ihtiyaçlarına nasıl yanıt verdikleri konusunda daha iyi bir anlayış tesis edilmesine, öte yandan da birbirlerinin kültürleri hakkındaki genel bilgiyi derinleştirerek önyargılarla mücadele edilmesine yardımcı olmayı hedeflemektedir.

Ayrıntılı bilgi için lütfen Delegasyonla temasa geçiniz:
Sn. Marcin Brauhoff, Tel.: (+90 312) 459 87 00, E-posta: marcin.brauhoff@eeas.europa.eu