Batı Balkan Ülkeleri ve Türkiye İkinci AB Roman Entegrasyonu Ödülü


romanturk

Batı Balkanlar ya da Türkiye’de, Roman çocukları, gençleri ve/veya genç yetişkinlerine yardım amacıyla başarılı bir proje yürüten bir STK mısınız? Brüksel’e bir çalışma gezisiyle birlikte 10,000 ya da 5,000 Avro ödül kazanmak ister misiniz? Cevabınız evet ise Batı Balkanlar ve Türkiye İkinci Roman Entegrasyonu Yarışmasına hemen katılın! 31 Ekim’e kadar e-post yoluyla başvurunuzu bize ulaştırın.  

Bunları biliyor muydunuz?

Batı Balkan ülkelerinde 1 milyon[1], Türkiye’de 2.8 milyon ve Avrupa Birliği’nde 6.2 milyon Romanın yaşadığı tahmin edilmektedir. Romanlar, Avrupa’nın en büyük etnik azınlığıdır. Sürekli olarak dışlanma, tecrit ve ayrımcılıkla karşılaşmaktadırlar. 

AB’nin Romanlar ile ilgili içerme, entegrasyon ve güçlendirme politikaları Avrupa Komisyonu’nun 2011 yılında benimsediği “2020 Yılına Kadar Uygulanacak Ulusal Roman Entegrasyon Stratejileri AB Çerçevesinde” belirlenmiştir. Bu çerçevede 28 Üye Devlet, 7 aday ülke ve tüm potansiyel aday ülkeler kendi Ulusal Roman Entegrasyon Stratejilerini kabul etmiş ve uygulamaya koymuşlardır.

Avrupa Komisyonu’nun 2016 yılının Haziran ayında kabul ettiği yıllık Roman entegrasyonu raporunda üye ülkeler ve potansiyel aday ülkeler ile ilgili olarak şu noktalara dikkat çekilmiştir: 

– Romanların entegrasyonu genişleme sürecinde bir öncelik olmaya devam etmektedir.

– Entegrasyon önlemlerinin uygulamaya geçirilebilmesi için yeterli fon sağlanmalıdır.

– Uygulamada yerel makamların yer almasına  özellikle dikkat edilmelidir.

– Planlama, yürütme ve izleme süreçlerine Roman toplumu dahil edilmelidir.

– Romanlar ve Roman olmayanlar arasındaki farkın kapatılmasına katkıda bulunan somut sonuçlara odaklanılmaldır.

Daha fazla bilgi ve kaynak için tıklayınız

 

Bir cevap yazın